Play-Icon
2013-01-10

Reportage från ProjektVærktøjsdagen 22 nov 2012 i Köpenhamn

Antura var guldutställare på ProjektVærktøjsdagen 2012 som gick av stapeln 22 november i Radisson Blu Falconer i Köpenhamn. Peter Søndergaard Kirkvald på PostNord (inbjuden av Antura) höll det mycket uppskattade föredraget "PostNord indfører Antura Projects og PRINCE2".

Den 22 november 2012 möttes projektverktygsbranschen i Danmark på årets viktigaste event, Dansk Projektledelses och tidningen Ingeniørens årliga projektverktygsdag (ProjektVærktøjsdagen). Antura var guld-sponsor och intresset för Anturas produkter och tjänster visade sig vara lika stort bland Danmarks ledande företag och organisationer som på den svenska marknaden.

Anturas huvudnummer bestod av vår kund PostNord, som sedan sammanslagningen av Posten i Sverige och Danmark faktiskt är båda ländernas största arbetsgivare. PostNord delade med sig av sina erfarenheter från införandet och besvarade frågan kring varför valet föll just på Antura Projects.

Tack så mycket Dansk Projektledelse och Ingeniøren för ett kanon-arrangemang! Vi syns igen nästa år.


Peter Søndergaard Kirkvald

Anturas workshop i samarbete med PostNord

PostNord (Post Danmark A/S, Posten AB og Strålfors), som har over 40.000 ansatte, har netop gennemført den første fase i implementeringen af Antura Projects. Derudover har selskabet indledt udrulningen af en ny projektstyringsmodel (PRINCE2) og udviklet og indført en ny porteføljehåndteringsproces. Denne række af initiativer påvirker PostNords projektaktiviteter på mange forskellige måder, og forandringerne stiller krav til både organisation, processer og de enkelte medarbejdere. Peter Søndergaard Kirkvald, seniorprojektleder inden for forretningsudvikling, fortæller om de overordnede effektmål, selskabet ønsker at opnå, hvilke erfaringer man har høstet, og hvordan Antura Projects støtter PostNord i den forandringsproces, der er i gang.

 

Reportagefilm från ProjektVærktøjsdagen 2012 (3:31)Bildreportage

Foajén på Radisson Blu Falconer i Köpenhamn.

Finn Djurslev (Director Project Management på NNE Pharmaplan) var dagens konferencier och öppningstalare.

Antura, med VD Mattias Andersson, får möjlighet att göra en kort inledande presentation inför den danska marknaden.

Anders Haglund och Mattias Andersson på Antura, här i samspråk med Peter Søndergaard Kirkvald från PostNord (mitten) som var föredragshållare i Anturas workshop tillsammans med PostNord.

Peter Søndergaard Kirkvald redogör för varför PostNord valde Antura Projects och hur man integrerat systemet med projektmodellen PRINCE2.

Erfarenheter delas kring hur man PostNord har strukturerat sin projektverksamhet i olika portföljer och program.

Deltagarna på ProjektVærktøjsdagen ansåg att PostNords föredrag var det allra bästa och mest givande.

Gemensam lunchbuffé, där Antura i form av guldsponsor, var värd för ett av lunchborden.

Anturas bord med representanter från bland annat PostNord och Region Hovedstaden.

Intresserade besökare på mässgolvet.

Det var många nyfikna deltagare som ville besöka Anturas monter och lyssna till de korta livedemonstrationer som Antura höll direkt i montern.

Responsen efter detta visade sig vara minst sagt positiv.

Många deltagande företag ville veta mer om Anturas framgångsrika produkter och tjänster.

Patrik Strömbeck, Regionchef Stockholm på Antura (vänster) visar vårt flaggskepp, projektverktyget Antura Projects.

Anders Haglund, Projektledare på Antura (mitten) delar med sig av erfarenheter från de kundimplementationer han ansvarat för i Danmark och Sverige.

Den heltäckande funktionaliteten i kombination med ett modernt och mycket användarvänligt gränssnitt föll danska marknaden i smaken.

De gemensamma föredragen drog flera hundra deltagare.

Dagen avslutade med trevligt mingel med arrangörer, utställare och deltagare.

Tack så mycket Dansk Projektledelse och Ingeniøren för ett kanonarrangemang! Vi syns igen nästa år.