Play-Icon
2016-06-08

Reportage från Projektverktygsdagen 27 maj 2016

27 maj arrangerades Projektverktygsdagen 2016, Powered By Antura. Drygt tvåhundra personer hade samlats i Stockholm denna gång, för att hämta inspiration, utbyta erfarenheter och träffa representanter från projektbranschen. Antura medverkade bland annat som key note och föredraget, som fokuserade på Stadsutveckling i Sverige, togs emot mycket väl bland publiken.

Projektverktygsdagen arrangeras årligen av Projektforum och är att betrakta som Sveriges största event inom projektverktygsbranschen. Under konferensen möts leverantörer, kunder, intresserade företag, branschexperter och andra som vill följa utvecklingen inom projektverktyg.

I år låg fokus på avgörande framgångsfaktorer när det gäller att lyckas med projekt, förmågan att välja rätt metod, modell och verktyg för uppgiften och kunna tillämpa dem effektivt. 

Som "Powered By"- sponsor av evenemanget medverkade Antura både som föredragsanordnare och utställare. På plats i Stockholm fanns bland andra Lena Dubbelman, Sales Manager Sverige och Camilla Caddeo, Projektledare och Verksamhetskonsult, för att samtala med nya och gamla kunder, samarbetspartners och branschprofiler. 

Ett stort antal kommuner nyttjar Antura Projects som projektverktyg inom stadsutveckling, där mark och fastigheter utvecklas för att skapa mer attraktiva och hållbara städer för den snabbt växande befolkningen. Vid Anturas key note delade Mattias Andersson och Patrik Strömbeck med sig av erfarenheter från en omfattande och komplex, men oerhört spännande, projektverksamhet i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett föredrag som togs emot mycket väl bland publiken!

Under dagen var Antura också medarrangör till ett föredrag som skedde i samarbete med Eskilstuna Kommun, som är inne i en stegvis implementeringsfas av ett nytt projektverktyg. Åsa Gradén Lundkvist och Eleonore Keller, Utvecklare inom förvaltningen Konsult och uppdrag, berättade om hur införandet har genomförts samt gav exempel på lärdomar som har dragits i processen. 

Båda presentationerna finns tillgängliga för nedladdning här samt under fliken Resurser tillsammans med övriga kundcase, föredrag och whitepapers.

Antura tackar för ett lyckat evenemang och det stora intresset för Anturas föredrag samt alla intressanta möten under dagen!

Från Anturas sida deltog bland andra Lena Dubbelman, Sales Manager Sverige och Camilla Caddeo, Projektledare och Verksamhetskonsult.

Projektforum är en del av det internationella nätverket IPMA – International Project Management Association och har sedan 1960-talet arbetat för att stärka och utveckla Projektsverige. Det årligen återkommande evenemanget Projektverktygsdagen är Sveriges största event inom projektverktygsbranschen. Under konferensen möts leverantörer, kunder, intresserade företag, branschexperter och andra som vill följa utvecklingen inom projektverktyg.

www.projektforum.se