Play-Icon
2017-06-07

Reportage från Projektverktygsdagen 30 maj 2017

Projektverktygsdagen arrangeras årligen av Projektforum och är att betrakta som Sveriges största event inom projektverktygsbranschen. Antura anordnade två föredrag under konferensen; ett som behandlade 2017 års trender inom projektverktyg och ett som lyfte framgångsfaktorer för en global projektverksamhet, i samarbete med belysningskoncernen Fagerhult.

Drygt tvåhundra projektledare och projektintressenter i alla branscher hade samlats i Stockholm för att hämta inspiration, utbyta erfarenheter och träffa representanter från projektbranschen. Årets konferens bjöd på föredrag inom ett flertal spännande områden såsom multiprojektledning, projektverktygets potential, mind mapping och virtual reality. Temat för dagen, Perspective, People och Practice, utgick ifrån IPMA:s kompetensramverk vilket beskriver den kompetens som framgångsrika projektledare, programledare och projektportföljledare behöver för att lyckas med sina uppdrag. 

Patrik Strömbäck, Seniorkonsult samt Mattias Andersson, VD på Antura, redogjorde under förmiddagen för 2017 års trender inom projektverktyg. En nyfiken publik ställde frågor kring ämnen såsom top-down portföljhantering och agil utveckling samt intresserade sig för Anturas funktioner inom dessa och andra områden. 

Under eftermiddagen berättade Håkan Elvingson, Project Management Manager på Fagerhult, om framgångsfaktorer för att lyckas i en global projektverksamhet. Efter föredraget hördes mycket positiva omdömen från publiken och många dröjde sig kvar för att ta reda på mer om hur ett projektverktyg kan implementeras på global nivå. 

Båda presentationerna finns tillgängliga för nedladdning under Resurser tillsammans med övriga kundcase, föredrag och whitepapers.

Antura tackar för ett lyckat evenemang, intressanta möten och för det stora intresset för föredragen!

Mattias Andersson framförde Anturas föredrag tillsammans med Patrik Strömbeck.

Håkan Elvingson från Fagerhult berättade om framgångsfaktorer för en global projektverksamhet.