Play-Icon
2011-07-13

Reportage och film från Anturadagen 17 maj 2011, Stockholm

Denna gång gick Anturadagen av stapeln i World Trade Center i Stockholm och ett sjuttiotal deltagare fick uppleva en mycket givande och trevlig tillställning. Kvällen avslutades med en härlig medelhavsbuffé. (Nu även med film)

Anturadagen genomfördes för tredje gången och Anturas kunder och andra intressenter fick återigen möjlighet att träffas för att dela erfarenheter och knyta kontakter under trivsamma former. Deltagare från alla olika branscher och delar av landet var närvarande och fick bland annat lyssna till praktikfall från Fagerhult, Intrum Justitia och Lantmännen såväl som till Anturas egna presentationer om produktnyheter och kommande satsningar.

Som avslutning bjöds deltagarna på en välsmakande medelhavsbuffé, vilket blev en fantastisk avslutning på en fantastisk heldag tillsammans. Vi tackar alla deltagare för att ni kom och återigen gjorde Anturadagen till Sveriges bästa konferens!

Reportagefilm från Anturadagen 17 maj (3:28)Presentationer och praktikfall

Fagerhult

Effektiva projektverktyg skapar bättre förutsättningar för tillväxt på Fagerhult

Fagerhult är en av Europas ledande belysningskoncerner med 2000 anställda och verksamheter i 17 länder. Med ambitiösa tillväxtplaner för verksamheterna i Europa och Kina ställs allt högre krav på planering, uppföljning och samordning av utvecklingsprojekten. Joakim, som även varit med i Fagerhults etablering av produktionsanläggning i Kina, berättar om införandet av Antura Projects och resan framöver.

Joakim Söderberg, Manager Project Management, Fagerhults Belysning
 

Joakim Söderberg, Projektchef på Fagerhult, berättar om Fagerhults pågående expansion och hur Antura Projects används för att samordna projektverksamheten över hela världen.

Intrum Justitia

Intrum Justitia tar kontroll över sin portföljhantering (PPM) i Europa

Intrum Justitia har närvaro i 22 länder och genom att ta ett helhetsgrepp över sin portföljhantering ur ett koncernövergripande perspektiv räknar man med stora samordningsvinster och ökade nyttoeffekter. Peter Gustavsson på Intrum Justitia är ansvarig för införandet av såväl PPM-processer som verktygsstödet Antura Projects.

Peter Gustavsson, Head of Service & Project Portfolio Management, Intrum Justitia
 

Peter Gustavsson på Intrum Justitia tog oss med på en imponerande resa där man infört portföljhantering i hela koncernen.

Lantmännen

Lantmännen - vägen till en spirande projektverksamhet

Lantmännen är en av nordens största koncerner och verkar inom livsmedel, lantbruk, maskin och energi. Varje år startas hundratals stora och små projekt. Ta del av erfarenheterna av hur utbildning, metodik och verktyg har används för att höja projektmognaden och för att förbättra kvaliteten i hela projektverksamheten.

Mattias Wallén, Ägare av projektmodell och projektverktyg, Lantmännen
 

Vägen till högre projektmognad på Lantmännen har inte alltid varit spikrak. Mattias Wallén har varit
med från början och delar gärna med sig av goda råd och andra lärdomar.

Antura redogör för kommande satsningar. Här med Mattias Andersson, VD och Pether Wiklander, Utvecklingschef.

Patrik Strömbeck, Regionchef Stockolm, Antura, agerar moderator och lekledare i den interaktiva gruppövningen kring portföljhantering.

Mingel under trevliga former

Tommy Sahlin på Preem och Mattias Wallén på Lantmännen sällskapar på lunchen.

Martin Björklund på Järfälla Kommun och Göran ”Frallan” Valentin på Sveriges Radio, här tillsammans med Anders Haglund på Antura, delar med
sig av erfarenheter från den offentliga sektorn.

Medelshavsbuffé på piazzan. Pär Helgesson, SJ och Anna Lindström, Folksam låter sig väl smaka av de olika rätterna.

Anturadagen gästades denna gång av IDG (Stefan Bohlin till höger), som ville göra ett mingelreportage om Anturadagen. Reportaget finner ni på: http://www.idg.se/2.1085/1.386370/smak-av-medelhavet-hos-antura