Play-Icon

2022-09-19

Roslagsvatten har valt Antura Projects som nytt projektverktyg

Roslagsvatten AB, det kommunalägda renhållnings- och VA-bolaget som är verksamma i Österåkers kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun, Vallentuna kommun och Ekerö kommun har valt Antura Projects som systemstöd för sin projekt-, och portföljstyrning.

Roslagsvatten ser till att över 130 000 människor får rent dricksvatten varje dag. Därför är helhetsperspektiv, ansvarstagande, ekonomi, tid och kvalitet centralt för Roslagsvatten när de driver sina projekt framåt. Det var en självklarhet att satsa på ett kraftfullt projektverktyg för att kunna nå den önskade nivån. Efter en grundlig utvärdering av ett flertal projektverktyg på marknaden föll valet på Antura Projects, som erhöll högst betyg på samtliga områden och ansågs mest användarvänligt.
 
Roslagsvattens målsättning med att implementera ett nytt projektverktyg är att effektivisera verksamheten ytterligare och enklare kunna följa upp och styra sina projekt och investeringar. Det skall fungera som ett effektivt stöd både i ledningens styrningsprocess av projektportföljen och i projektledarnas planering och styrning av sina projekt. Detta kommer de nu att uppnå med hjälp av Antura Projects.
 
Några av de viktigaste kraven från Roslagsvatten var:

- Projektplanering, med stöd för olika typer av projekt

- Stöd för ekonomisk uppföljning av kostnader och intäkter

- Projektportföljhantering, med stöd för att konsolidera projektinformation, samt möjlighet att arbeta med prioritering och simulering 

- Resursplanering och tidrapportering

- Kraftfull och smidig dokumenthantering

- Integrationsmöjligheter med verksamhetens övriga IT-system

- Hög säkerhetsnivå
 
Antura Projects lanseras nu brett inom Roslagsvatten till både anställda och externa entreprenörer. Verktyget ger stöd inom ett flertal områden som är viktiga i arbetet för att säkra och samordna en hållbar utveckling av verksamhetens VA-tjänster. Roslagsvatten kommer att växa med Antura Projects och utöka med mer funktioner efter hand, och ca. 200 projekt om året förväntas hanteras i verktyget.

Antura tackar för förtroendet och ser fram emot ett långsiktigt och givande samarbete.

Roslagsvatten är ett kommunalägt renhållnings- och VA-bolag med cirka 190 anställda. De ser till att människor får rent dricksvatten varje dag. De bygger ut och underhåller ledningsnäten så att de håller lång tid framöver och renar det använda avloppsvattnet. Roslagsvatten är verksamma i Österåkers kommun, Vaxholms stad, Knivsta kommun, Vallentuna kommun och Ekerö kommun. I Österåker och Vaxholm tar Roslagsvatten även hand om avfallet och driver återvinningscentralerna. För Täby sköter Roslagsvatten fakturering av vatten- och avloppstjänster.

www.roslagsvatten.se