Play-Icon
2009-10-05

SJ väljer Antura Projects för hela sin projektverksamhet

Efter en omfattande upphandlingsprocess med största möjliga konkurrens, föll valet slutligen på Antura Projects som projekt- och portföljhanteringssystem på SJ.

SJ har under våren 2009 upphandlat ett IT-stöd, konsulttjänster och utbildning inom området projektverktyg, vilket här omfattar projekt- och portföljhantering.
Genom att införa ett nytt projektverktyg samt i viss mån förändra och anpassa arbetsprocesserna efter det nya verktyget förväntas SJ projekthantering att bli effektivare och mer ändamålsenlig.

De ledande svenska leverantörerna såväl som de främsta globala aktörerna var med i upphandlingsprocessen, som troligtvis är den största som genomförts i Sverige.

En omfattande kravspecifikation, flertalet referensbesök och pilotkörning av systemet under en period låg som grund till att man till slut valde Antura och det webbaserade projekt- och portföljhanteringssystemet Antura Projects.

”Detta är kanske det främsta beviset på att Antura har fått en så framskjuten posistion på den svenska marknaden. Det är framförallt kombinationen att systemet är komplett, lättanvänt, har en attraktiv prisbild och är smidigt att införa som gjort Anturas koncept så framgångsrikt. Vi tackar självklart för detta stora förtroende!”
Mattias Andersson, VD Antura

”Antura Projects ger SJ ett praktiskt och enkelt verktygsstöd för såväl projektledning som portföljhantering. Våra projektledare har fått ett verktyg som hjälper dem i sitt dagliga arbete redan från dag ett”
Pär Helgesson, projektchef på SJ.