Play-Icon
2011-09-08

Samarbete med Tieto och PPS

Under hösten 2011 kommer Antura och Tieto i samarbete att lansera en helt ny produkt, Antura Projects for PPS, där projektverktyget Antura Projects och projektmodellen PPS blir helintegrerade.

Om Antura Projects

I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Projects erbjuder ett modernt, heltäckande och användarvänligt stöd för hela projektverksamheten.

Antura Projects har ett stort antal företagskunder och närmare 100.000 nöjda användare över hela världen. I Sverige utgörs kunderna av flera av Sveriges mest välkända företag och organisationer såsom SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen och Husqvarna.

Om Tieto och PPS

Tieto äger PPS (Praktisk ProjektStyrning), som är en av de mest välkända och uppskattade projektmodellerna på svenska marknaden. PPS är en verktygsoberoende projektmodell som ger ett komplett stöd för projektarbetet. PPS levererar en generisk och komplett projektmodell med tillhörande konsulttjänster, utbildningar och verktyg. PPS finns i stora delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Den kompletterar andra modeller med konkret och praktiskt stöd med korsreferenser för PMI, IPMA och PRINCE2. Exempel på kunder till PPS är Skanska IT Nordic, Folksam och Saab.

Läs mer: www.tieto.se/pps

Föredrag med den gemensamma kunden Folksam: http://www.tieto.se/vad-vi-erbjuder/consulting-and-thought-leadership/pps-praktisk-projektstyrning/highlights/nyheter/nyhetsarkiv/tieto-pps-och-folksam-pa-projektverktygsdagen

"Antura Projects for PPS"

Antura och Tieto kommer under hösten 2011 att lansera den gemensamma produkten "Antura Projects for PPS".

I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg. Antura och Tieto erbjuder etablerade produkter inom dessa områden och våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort har efterfrågat en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. För att möta upp till dessa önskemål har Antura och Tieto ingått i ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan våra produkter Antura Projects och PPS. Produkten, Antura Projects for PPS, kommer att erbjudas till de företag och organisationer som idag använder Antura Projects och PPS eller har för avsikt att införa dessa produkter.

"Antura och Tieto har en gemensam bild över vad kunderna efterfrågar och vad som saknas på svenska marknaden. Projektverktyg och projektmodeller behöver bli mer integrerade. Därför kan vi med nöje nu presentera ett strategiskt och unikt samarbete där vi tillsammans med Tieto kan erbjuda en helintegrerad lösning mellan Antura Projects och en ledande projektmodell som PPS.” säger Mattias Andersson, VD, Antura AB.

"I och med samarbetet med Antura är vi övertygade om att vi kommer att kunna tillgodose ett behov hos våra gemensamma kunder. Vi kommer att kunna erbjuda en färdig integrerad lösning, med projektmodellen PPS och projektverktyget Antura Projects, som kommer bidra till företag och organisationers strävan att uppnå en effektivare projektverksamhet.” säger Christian Loewy, Chef PPS, Tieto

Kontakta för mer information

Mattias Andersson, VD, Antura,
Christian Loewy, Chef PPS, Tieto,

Tieto äger alla rättigheter till produkten och varumärket PPS.