Play-Icon
2010-12-22

Samtrafiken väljer Antura Projects

Samtrafiken väljer Antura Projects för sin projektportföljhantering och resurshantering efter en utvärderingsperiod som pågått under hösten 2010.

Samtrafiken knyter samman resor med tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och båt från ett 40-tal olika trafikföretag i ett sammansvetsat trafiknät. För en så pass central spelare som Samtrafiken är inom Sveriges kollektivtrafik är det viktigt att snabbt identifiera och undvika flaskhalsar i resursläget för att projekt inte skall stanna upp eller tvingas tappa fart.

Efter ett pilotinförande under hösten 2010 har Samtrafiken nu beslutat att växla upp sin portfölj- och resurshantering genom att implementera Antura Projects fullt ut i organisationen.

”Vi behöver få en tydligare bild av hur vår projektverksamhet går. Det är också viktigt att vi prioriterar rätt satsningar”, säger Stefan Thulin som är utvecklingschef på Samtrafiken. ”Det här är precis vad vi behöver!” säger projektledare Reidar Larsson som redan efter några dagar lagt in sina pågående projekt i det nya verktyget. ”Nu skall jag skapa rapporter för min styrgrupp!” bullrar Reidar på sin varma medelpaddialekt.

Samtrafikens uppdrag är att göra det enklare och mer attraktivt för Sveriges resenärer att välja kollektiva resealternativ och därmed öka resandet med ägarföretagen. Några av deras produkter är Resplus och Resrobot (www.resrobot.se).

Samtrafiken ägs gemensamt av 30 trafikföretag; samtliga läns- och lokaltrafikföretag, Arlanda Express, People Travel Group (Merresor och Flygbussarna), SJ, Svenska Tågkompaniet och Veolia Transport samt BT Buss, Swebus Express, Destination Gotland och Waxholmsbolaget.