Play-Icon
2015-12-15

Schweiziska universitetssjukhuset CHUV väljer svenska Antura som leverantör

CHUV, Lausannes Universitetssjukhus i Schweiz, spelar en central roll i Europa inom sjukvård, medicinsk forskning och utbildning. Utöver att erbjuda ett kraftfullt projektverktyg var den personliga kontakten samt lyhördhet inför organisationens behov faktorer som avgjorde beslutet att välja Antura som leverantör.

CHUV (Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) är kopplad till fakulteten för biologi och medicin vid universitetet i Lausanne och spelar en avgörande roll i Europa inom undervisning och medicinsk forskning. Bland annat har CHUV gjort avtryck internationellt genom framtagandet av ett nytt vaccin mot tuberkulos. Det schweiziska universitetssjukhuset samarbetar även med en rad stiftelser och föreningar med uppdrag att utveckla forskning och utbildning samt stödja humanitär verksamhet.

Sökes: Kundorienterad och flexibel leverantör

Under 2015 stod universitetssjukhuset inför att implementera ett projektverktyg och jämförde då Antura med 80 andra leverantörer, såväl lokala som internationella. Utöver att erbjuda ett kraftfullt projektverktyg var den personliga kontakten samt lyhördhet inför organisationens behov faktorer som avgjorde beslutet; Antura blev nummer 1.

–I processen träffade vi ett flertal leverantörer av projektverktyg och fick mycket bra intryck av Antura, som visade sig vara en kundorienterad och flexibel leverantör, mån om att tillgodose våra behov inom organisationen, säger Fabien FETTER, Director of IT PMO, CHUV. Han delar uppfattningen med de närmaste kollegorna Cyrille GHISTE, Strategic Portfolio PMO och Sébastien BASAN, IT Project Manager.

Under 7 månader implementerades projektverktyget med stor framgång. Över 100 projektledare utbildades och idag bedrivs nära 400 projekt i Antura Projects. 

– Under den tid som vi har arbetat med Antura Projects har vi flera gånger fått bevisat för oss att vi gjorde rätt som valde Antura, säger Fabien FETTER.

Nya och mer effektiva sätt att samarbeta 

Kundspecifika lösningar såsom förutbestämda ärendeflöden har bidragit till att universitetssjukhuset har hittat nya och mer effektiva sätt att samarbeta inom organisationen. Nästa steg blir att ytterligare specificera hur verktyget ska nyttjas för att skapa en gemensam bild av projektportföljen. Fabien FETTER ser stora möjligheter i samarbetet med Antura:

–Vi har stora förväntningar och ställer höga krav för vi vet att de infrias! 

Anders Haglund, Ansvarig Internationella Marknader, Antura sammanfattar relationen med CHUV:

–Vårt samarbete har såhär långt varit både roligt och givande. Representanterna från CHUV har ett jordnära och visionärt förhållningssätt och ser hela tiden nya möjligheter i organisationen. Genom vårt samarbete tydliggörs hur pass flexibelt och kraftfullt Antura Projects verkligen är. Vi ser fram emot att även fortsättningsvis stötta CHUV i arbetet med att effektivisera projekt- och portföljhanteringen inom universitetssjukhuset.

Lausannes Universitetssjukhus CHUV har anor så långt bakåt i tiden som 1300-talet. Idag utgör CHUV ett av fem schweiziska universitetssjukhus  och omfattar fler än 70 kliniker. Genom sitt samarbete med fakulteten för biologi och medicin vid universitetet i Lausanne, spelar CHUV en viktig roll i hela Europa avseende sjukvård, medicinsk forskning och utbildning. Universitetssjukhuset samarbetar med en rad stiftelser och föreningar med uppdrag att utveckla forskning och utbildning samt att stödja humanitär verksamhet.

Totalt antal inneliggande patienter årligen är omkring 47 000. Av 10 000 medarbetare är 69 % kvinnor och 114 nationaliteter finns representerade i organisationen.