Play-Icon
2011-10-12

Semcon och Antura lanserar produkten "Antura Projects for XLPM"

Semcon och Antura lanserar en helt ny produkt, Antura Projects for XLPM, där projektverktyget Antura Projects och projektmetodiken XLPM är helintegrerade.

I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg. Antura och Semcon erbjuder etablerade produkter inom dessa områden och våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort har efterfrågat en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. För att möta upp till dessa önskemål har Antura och Semcon ingått i ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan produkterna Antura Projects och XLPM. Produkten, Antura Projects for XLPM, kommer att erbjudas till de företag och organisationer som idag använder Antura Projects och XLPM eller har för avsikt att införa dessa produkter.

"Samarbetet med Antura ger full potential av XLPM och visar att vi ligger i framkant beträffande lösningar som skapar stor nytta för hela organisationer. Kombinationen av XLPM och ett effektivt operativt IT-stöd för både projekt, program och portfölj i form av Antura Projects ger en lösning för framtiden för de organisationer som verkligen vill effektivisera sin projektverksamhet och uppnå Excellence. Vi är först på marknaden att erbjuda en integrerad lösning som löser många av de kostnadskrävande problem som organisationer arbetar med idag – att ha en effektiv projektmetodik i kombination med ett operativt IT verktyg. Samarbetet kommer ge våra kunder unika möjligheter att ytterligare förbättra sin projektverksamhet genom att de kostnadseffektivt får en helhetslösning för ledning av sin projektverksamhet.” säger Patrik Bergström, VD, Semcon Project Management AB.

"Vi är mycket glada över att kunna presentera detta samarbete tillsammans med Semcon. Att skapa en helintegrerad lösning mellan Antura Projects och en ledande projektmetodik som XLPM blir något helt nytt på marknaden. Att Semcon väljer Antura för ett så unikt samarbete ser vi också som ett bevis på att Antura Projects verkligen har lyckats på svenska marknaden”, säger Mattias Andersson, VD, Antura AB.

Om Antura Projects

I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering. Antura Projects erbjuder ett modernt, heltäckande och användarvänligt stöd för hela projektverksamheten. Antura Projects har ett stort antal företagskunder och närmare 100 000 nöjda användare över hela världen. I Sverige utgörs kunderna av flera av Sveriges mest välkända företag och organisationer såsom SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen och Husqvarna.

Om Semcon Project Management och XLPM

Semcon Project Management AB, ett dotterbolag inom Semcon-koncernen, äger och utvecklar projektmetodiken XLPM, som är en Semcon version av Ericssons PROPS för användare utanför Ericsson. XLPM är en världsledande metodik för styrning och ledning av projekt, program och projektportföljer och den ger stöd för projektverksamheten i alla typer och storlekar av organisationer och företag. Den används idag av företag och organisationer såsom Vattenfall, Sveriges Radio och Trafikverket.
Läs mer: http://www.semcon.com/spm

För mer information, kontakta: