Play-Icon

2021-01-26

Skolverket väljer Antura Projects för sin portfölj-, projekt- och resursplanering

För att bättre kunna nyttja befintliga resurser inom statsbidrag-, projekt-, förvaltning- och portföljhantering, har Skolverket valt Antura Projects som systemstöd.

Skolverket är en statlig förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer

och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en

utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.

Under hösten 2020 startade implementationen av Antura Projects – en integrerad helhetslösning för portfölj-, projekt- och resurshantering. Med Antura Projects kommer Skolverket att kunna nyttja befintliga resurser inom statsbidrag-, projekt-, förvaltning- och portföljhantering på ett bättre sätt. Vidare skall systemet bidra till att minska den arbetstid som går åt till planering och styrning samt möjliggöra för medarbetare att planera sin tid på ett effektivt sätt. Med Antura Projects får också Skolverket tydliga översikter över sina projekt, portföljer och resurser. Detta kommer ge bättre förutsättningar för effektivare styrning, planering, uppföljning, analys och prioritering av Skolverkets samlade verksamhet.

Antura Projects tillhandahålls med integrationsmöjligheter till bland annat projektmodellen PPS, Jira och Unit 4 Agresso.

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. 

Skolverket har drygt 800 medarbetare som på olika sätt bidrar till utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat för elever.

www.skolverket.se