Play-Icon
2011-07-11

Soliditet ger Antura AAA-rating

AAA-ratingen är den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem och visar på att Antura är ett mycket stabilt företag och en pålitlig affärspartner.

Om AAA – Högsta kreditvärdighet

Alla svenska företag värderas kontinuerligt av Soliditet när det gäller ekonomisk stabilitet och kreditvärdighet. Deras underlag bygger på mer än 2000 beslutsregler och resultatet redovisas i form av en ratingkod. För att få en trippel-A krävs bland annat att företaget måste ha väsentligt bättre nyckeltal än branschens genomsnitt, att företaget är stabilt med en jämn och positiv utveckling och har en utmärkt betalningsförmåga. Av Sveriges samtliga aktiebolag är det endast ett mindre antal som har uppnått högsta kreditvärdighet under den senaste 12-månadersperioden.

Soliditet ger Antura AAA-rating

Antura har, efter senaste bokslutet, erhållit AAA-rating av Soliditet, vilket vi är mycket stolta över. Anturas AAA-rating baseras bland annat på att:

  •  Antura har funnits i över 10 år

  •  Antura bedöms vara ett mycket stabilit företag och en pålitlig affärspartner med en jämn och positiv utveckling

  •  Antura har en utmärkt betalningsförmåga

  •  Antura har väsentligt bättre nyckeltal än branschens genomsnitt

Antura har sedan tidigare haft AA-rating av Soliditet. Antura har dessutom sedan ett antal år tillbaka haft den högsta värderingen, riskklass 5 och högsta kreditvärdighet, enligt UC.

Vårt företag har rating AAA, vilket innebär högsta kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

"Antura arbetar efter en tydlig och långsiktig strategi och vi ser AAA-ratingen som ett bevis på att vi verkligen har lyckats med det vi gör. Några av Anturas kärnvärden är kvalitet, enkelhet, delaktighet och trovärdighet, vilket genomsyrar vårt arbete både internt och externt. Vi tycker därför det är extra glädjande att både Soliditet och UC idag bedömer Antura som en mycket stabil och pålitlig affärspartner och ger oss högsta möjliga rating. Med en stabil ekonomi i grunden tillsammans med duktiga medarbetare och nöjda kunder ser vi mycket ljust på framtiden.” konstaterar Mattias Andersson, VD, Antura AB.

Mer information återfinns på på www.soliditet.se/AAA.