Play-Icon
2013-02-19

Sollentuna Kommun väljer Antura Projects

Plan- och exploateringsavdelningen i Sollentuna Kommun har valt Antura Projects för styrning och ledning av samtliga uppdrag/projekt i stadsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på projektstyrning, resursplanering, ekonomisk uppföljning och tidrapportering.

Plan- och exploateringsavdelningen i Sollentuna Kommun har som ambition att förbättra och effektivisera stadsbyggnadsprocessen. En del i detta har varit att förbättra de systemverktyg som används inom avdelningen samt integration mellan dessa.

Sollentuna Kommuns efterfrågade ett nytt system som skulle ge följande nyttor för verksamheten:

  • Effektivare styrning av verksamheten genom resursplanering och tidrapportering

  • Minskat personberoende

  • Ökad kommunikation i processen, både internt inom kommunen och externt mot kommuninvånarna och andra parter

  • Högre grad av träffsäkerhet i uppskattningen av när de olika uppdragen beräknas vara slutförda

  • Samla information om planerad och utförd tid i samma system för högre kvalitet i planeringen

  • Utgöra ett stöd på handläggarnivå för att kvalitetssäkra arbetsprocessen.

Sollentuna Kommun har därför upphandlat Antura Projects som system-stöd att uppfylla dessa behov.

Antura Projects skall användas operativt av de flesta medarbetare och roller inom plan- och exploateringsavdelningen. Antura Projects skall också skjuta ut information till politiker, andra förvaltningar och kommuninvånare till intranätet och den externa hemsidan.

Sollentuna kommun har drygt 66 000 invånare och ligger ca 15 km norr om Stockholm.

Här sjuder av liv, med många företagare och handelsplatser, blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter. Nya Sollentuna centrum, Stinsen köpcentrum, Järvafältet och Edsvik konsthall, är bara några exempel. Sollentuna växer hela tiden och just nu pågår en stadsomvandling där de centrala delarna av Sollentuna byggs ut och får ny karaktär. Sollentuna rankas också av Svenskt Näringsliv som en av landets företagsvänligaste kommuner.

Sollentuna Kommun har ca 2 800 medarbetare.