Play-Icon

2024-06-24

Tekniska verken i Linköping har optimerat verksamheten med Antura

Tekniska verken i Linköping, är ett kommunalt bolag med cirka 1100 anställda som verkar inom energiområdet. Företaget hanterar en bred portfölj av affärsområden, inklusive produktion och försäljning av biogas, bredband, elhandel, elnät, sol-, vind- och vattenkraft, samt fjärrvärme och fjärrkyla. För ungefär 7 år sedan började de använda Antura för tidrapportering och det har tills idag utvecklats till en projektportal för betydande delar av verksamheten och resultatet är en succé.

Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region, vilket ställer höga krav på både organisation och verktyg. Behovet av bättre överblick och kontroll över resurser, både ekonomiska och personella, drev beslutet att utveckla Antura till att bli det centrala verktyg som det är idag.

– Vi strävade efter att skapa värde och minimera den administrativa bördan genom att endast inkludera arbetsuppgifter i Antura som bidrar till detta mål. Det visade sig vara ett helt rätt beslut för oss, säger Kristian Lundberg, chef för Projekt och utredning på Tekniska verken.

Portföljstruktur och överblick
I Antura har de byggt upp en portföljstruktur med fyra nivåer, från en gemensam portfölj för hela bolaget till portföljer för specifika affärsområden, affärsenheter och avdelningar. Till exempel inom värme och kyla, ett område med 852 projekt, har man infört löpande lägesrapportering och portföljstyrning för att säkerställa att data alltid är aktuell. Denna struktur har möjliggjort stabil rapportering och ekonomisk uppföljning, vilket är avgörande för att upprätthålla kvalitet i projekten.
 
Ekonomisk transparens och uppföljning är centralt i Tekniska verkens arbete. I Antura uppdateras projektprognoserna månadsvis och portföljägarna uppdaterar de övergripande budgetarna årligen. Detta har skapat ett robust underlag för ekonomisk uppföljning inom flera affärsområden och ambitionen är att nå bolagsnivå. Beslut om investeringar tas direkt i Antura, vilket i sin tur har ökat ledningens engagemang och säkerställt att beslutshistoriken är transparent och spårbar.

– Vi använder Anturas dashboard för en snabb start och för att kunna få realtidsuppdateringar. Genom integration med Power BI kan vi skapa mer avancerade visualiseringar och rapporter, vilket möjliggjort en bredare spridning av data inom bolaget. Detta är särskilt viktigt för användare som inte arbetar direkt i Antura men som behöver tillgång till strukturerad information, berättar Johan Hall, Senior verksamhetsutvecklare Affärsområde värme och kyla på Tekniska verken. 

Framtida utveckling
Framöver planerar Tekniska verken att expandera användningen av Antura både på bredden och djupet. Det innebär fler användare och fler funktioner inom befintliga användargrupper. Specifika funktioner för strategi och prioritering ses som lovande områden för vidareutveckling. Det nya gränssnittet i Antura kommer också att tas i bruk inom kort för att förbättra användarupplevelsen.

– Vi har på ett framgångsrikt sätt implementerat Antura som ett centralt projektverktyg på Tekniska verken. Genom att fokusera på värdeskapande, ekonomisk uppföljning och dataintegration har vi kunnat optimera våra resurser och stärka vår position som en resurseffektiv aktör inom energisektorn, vilket vi är stolta över, avslutar Kristian.

TV: Kristian Lundberg, Chef Projekt och utredning TH: Johan Hall, Senior verksamhetsutvecklare Affärsområde värme och kyla