Play-Icon

2018-08-08

Tekniska verken väljer Antura Projects som projektverktyg

Efter en utvärderingsperiod har Tekniska verken valt att implementera Antura Projects som projektverktyg. 

Tekniska verken ägs av Linköpings kommun och koncernen är en av regionens största företagsgrupperingar. Verksamhet bedrivs inom ett flertal områden relaterade till energi; tjänster såsom elnät, belysning, vatten och fjärrvärme nyttjas i vardagen av 240 000 privat- och företagskunder. Den omfattande projektverksamheten samt behovet av att samla alla projektmedlemmar kring ett system föranledde beslutet att införa ett projektvertyg. Till följd av detta avopades Antura Projects via ramavtal. 

Efter en evaluering av systemet i en avgränsad del av projektorganisationen väljer Tekniska verken att införa Antura Projects inom projektportföljen för digitala utvecklingsprojekt.

Implementationen sker gradvis med initialt fokus på resurshantering i syfte att underlätta strategisk uppföljning samt planering och fördelning av både personella och materiella resurser. Anturas färdiga integration med projektmetodiken XLPM säkerställer att arbetet följer den gemensamma projektmodellen och fler integrationer, bland annat med IFS och Sharepoint, väntas i framtiden. På sikt är ambitionen också att, utfrån verksamhetens behov, addera fler funktioner.

Tekniska verken i Linköping AB är en regional koncern, helägd av Linköpings kommun. Koncernen verkar främst inom energiområdet men levererar även tjänster inom el, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband och biogas. Antalet anställda uppgår till 885 personer. 

www.tekniskaverken.se