Play-Icon
2016-04-27

Träffa Antura på Projektverktygsdagen 2016

27 maj arrangerar Svenskt Projektforum Projektverktygsdagen, ett årligt event för projektledare och projektintressenter i alla branscher. Antura deltar som huvudpartner och anordnar två föredrag under dagen; ett kring ämnet stadsutveckling i Sverige och ett som berör införande av projektverktyg, i samarbete med Eskilstuna kommun.

Under Projektverktygsdagen ligger fokus på avgörande framgångsfaktorer när de gäller att lyckas med projekt; förmågan att välja rätt metod, modell och verktyg för uppgiften och kunna tillämpa dem effektivt. Dagen bjuder på seminarier och workshops inom ämnen såsom ledarskap och utveckling, kommunal projektförmåga – nyckeln till ökad medborgarnytta samt metod och modell. 

Patrik Strömbäck, Konsultchef samt Mattias Andersson, VD på Antura, kommer att hålla ett föredrag kring ämnet stadsutveckling i Sverige och hur denna omfattande och komplexa projektverksamhet hanteras i ett projektverktyg. 

Under dagen anordnar Antura även ett föredrag i samarbete med Eskilstuna kommun, som är inne i en stegvis implementeringsfas av ett nytt projektverktyg. Målet är att förbättra kontrollen i projekten och säkerställa att rätt projekt genomförs på ett effektivt sätt. Åsa Gradén Lundkvist och Eleonore Keller, Utvecklare inom förvaltningen Konsult och uppdrag, berättar om hur införandet har genomförts samt ger exempel på lärdomar som har dragits i processen. 

Välkommen att anmäla dig och dina medarbetare på www.projektverktygsdagen.se