Play-Icon

2022-08-29

Trollhättans Stad väljer Antura Projects för att modernisera projektverksamheten

Efter en grundlig utvärdering har Trollhättans Stad valt Antura Projects som nytt projektverktyg. Först ut är kommunstyrelsens förvaltning som kommer att ta stöd av projektverktyget för att effektivisera sin projektorganisation och få bättre överblick över verksamhetens samtliga projekt. Målet är att staden skall få så goda förutsättningar som möjligt att fortsätta växa och bygga hållbart och modernt.

Antura Projects visade sig matcha de högt uppsatta kraven mycket väl. Det innefattade användarvänlighet, funktionella och tekniska krav, integrerbarhet och informationssäkerhet. Utöver det ställdes krav på kompetens och referenser från liknande uppdrag. Antura har sedan tidigare fått förtroendet att leverera Antura Projects till Kraftstaden, Trollhättans kommunala fastighetsbolag samt Trollhättan Energi. De är två bolag som har lyckats väl med implementeringen och jobbar nu effektivt med sina projekt i projektverktyget, och har dessutom sett väldigt stora positiva effekter. Det var bland annat en av flera avgörande faktorer som gjorde valet självklart för Trollhättans Stad.
 
Implementering är redan inplanerad och genom Antura Projects kommer Trollhättans Stad uppnå flera viktiga syften och målsättningar. De kommer att få ett systemstöd som möjliggör övergripande visualisering och styrning av hela projektportföljen. Projektdeltagare får ett bra stöd i sitt dagliga arbete. Antura Projects skapar också bra förutsättningar för en bättre rapportering av projekten upp till ledningen. Ledningen kommer i sin tur att få en bättre bild över den löpande verksamheten med alla pågående och planerade projekt och andra initiativ. Samtidigt möjliggör systemet ett smidigare och mer effektivt samarbete kring projektverksamheten i stort.

Antura Välkomnar Trollhättans Stad som ny kund, tackar för förtroendet och ser mycket fram emot att samarbeta och få vara med på deras förändringsresa.

Trollhättans Stad är en stolt och innovativ stad med över 50 000 invånare och är centralorten i Trollhättans kommun, i Västra Götalands län. Staden har en rik historia från dess uppkomst längs Göta älvs vatten till utnyttjandet av Trollhättefallens kraft, till att utveckla industrier som sedan växte och blev ikoniska företag som Nohab och Saab.  På senare år är även film en ny och stor industri som vuxit fram i Trollhättan, "Trollywood". Hos Film i Väst spelas numera hälften av all svensk långfilm in.

www.trollhattan.se