Play-Icon
2018-05-24

Trygg hantering av personuppgifter

Vi på Antura är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta att vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan information till dig. För dig som är kund behöver vi dina personuppgifter för att uppfylla vår del av det avtal och åtagande vi har gentemot dig och ditt bolag. Om du är leverantör till oss behöver vi dina personuppgifter för att betala fakturor eller på annat sätt uppfylla vårt avtal med dig eller din arbetsgivare. Antura delar aldrig dina personuppgifter med tredje part, med undantag där vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som Antura.  Exempel på sådan part kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar kommunikationsmaterial, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet och vår relation med dig.

Dessutom har vår produkt Antura Projects uppdaterats med nya funktioner, som gör att du som kund enklare kan uppfylla de krav som GDPR ställer på din verksamhet och er hantering av personuppgifter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. 

Läs mer i vår integritetspolicy om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.