Play-Icon

2022-06-28

Umeå kommun inför Antura Projects som projektverktyg

Umeå kommun är Norrlands snabbast växande och största kommun. De lägger mycket kraft och resurser på att både bygga nytt och underhålla befintliga fastigheter, parker, gator, torg, cykelvägar och gångbanor. Nu har teknik- och fastighetskontoret hos Umeå kommun tagit stöd av Antura Projects, med målsättningen att uppnå bättre planering, uppföljning och styrning av sina olika projekt.

Umeå kommun är tillväxtkommunen som är och har varit Norrlands snabbast växande kommun sedan 1976. Det innebär att stadsmiljön, fastigheter och infrastruktur utgör högt prioriterade områden. Behovet av en förbättrad och sammanhållen kontroll av projektverksamheten var påtaglig och föranledde upphandlingen av ett nytt projektverktyg. 

Efter en ordentligt genomförd offentlig upphandling där flertalet potentiella leverantörer utvärderades utifrån funktionella och tekniska krav samt informationssäkerhet så blev det till slut Antura och Antura Projects som var det mest fördelaktiga verktyget för Umeå kommun.  Avtalet har tecknats och Umeå kommuns teknik- och fastighetskontor har precis kommit i gång med att arbeta i verktyget.

De mest prioriterade funktionerna är bland annat:

Portföjlhantering. Uppföljning och ekonomisk styrning på en övergripande nivå för att få en tydlig bild av i vilket skede de olika projekten befinner sig i och hur de ligger till mot budget.

Stöd för projektmodell och metodik. Stöd för att kunna arbeta enligt Umeå kommuns egen projektmodell.

Dokumenthantering och mallar. En kraftfull funktion för att hantera ritningar och dokument samt möjlighet för externa konsulter och entreprenörer att komma åt valda dokument.

Tidplanering och resurshantering. Kunna planera och följa upp projekt tidsmässigt samt även kunna resursplanera för att möta projektens deadlines.  

Med Antura Projects kommer nu ledningen att få en tydlig överblick över alla projekt. Projektledare får ett praktiskt och lättarbetat stöd för att följa kommunens projektprocess, planera och följa upp projekt samt hantera den omfattande dokumentationen i projekten på ett strukturerat och effektivt sätt. Umeå kommun är precis i början av förändringsprocessen där Antura Projects spelar en central roll. Om allt löper på enligt plan är ambitionen att Antura Projects skall växa i takt med att kommunen växer och fler och fler förvaltningar och användare inom kommunen skall arbeta aktivt i verktyget. Antura tackar för förtroendet och ser fram emot ett långsiktigt och givande samarbete. 

Umeå kommun som ligger i Västerbottens län har över 131 322 invånare och är Sveriges 11:e största kommun. Umeå stad har blivit utnämnd till Europas kulturhuvudstad och invald i nätverken European Capital of Culture, European Green Capital och European Smart City Lighthouse. Kommun har en av Sveriges mest välutbildade invånare och det finns två universitet och en designhögskola som flera gånger om har utnämnts till världens bästa.

www.umea.se