Play-Icon
2017-08-29

Unilabs väljer Antura Projects

Unilabs, Sveriges ledande diagnostiska företag inom laboratoriemedicin och radiologi, har valt Antura som systemleverantör för sin projektverksamhet. 

Unilabs i Sverige ingår i Unilabs-gruppen med över 5 000 medarbetare i Europa. Bolaget tillhandahåller tjänster inom laboratoriemedicin och klinisk radiologi som stöd till hälso- och sjukvården. Med ett flertal verksamhetsområden och en i huvudsak decentraliserad organisation, finns en utmaning i att överblicka projektportföljen som helhet. Inom Unilabs IT organisation Sverige/Norge var detta påtagligt:

Den befintliga lösningen, en kombination av Sharepoint och Excel, gav inte önskvärt resultat. Inte minst uppkom det administrativa svårigheter i samarbetet med projektmedlemmar och externa leverantörer, berättar Andreas Pauland, Infrastrukturchef & Supportchef vid Unilabs Sverige/Norge.

Det fanns således ett behov av att implementera ett gemensamt projektverktyg inom IT organisationen, med stöd för planering, portföljhantering, rapportering och uppföljning. Efter en jämförande bedömning av ett flertal projektverktygsleverantörer såg Andreas flera fördelar med Antura: 

Vid en jämförelse med andra system visade det sig att Antura Projects hade en mycket stor kapacitet, speciellt inom portföljhantering. Goda möjligheter till uppföljning och prioritering av projekt, funktioner för behörighetshantering tillsammans med att verktyget kunde erbjudas som molnbaserad tjänst, gjorde det enkelt att välja Antura som leverantör, konstaterar Andreas Pauland.

Införandet skedde i högt tempo. Under några sommarveckor sattes systemet upp, konfigurerades efter önskemål och togs i drift för ett antal projekt.  Implementeringen av ett nytt verktyg innebär alltid ett förändringsarbete, vilket kan ta en del tid i anspråk, men Andreas Pauland är positivt överraskad. 

Införandet har fungerat mycket bra och under de kommande månaderna är målsättningen att samtliga projekt inom IT, vilka omfattar projektmedlemmar och leverantörer baserade i Sverige och Norge, ska drivas i Antura Projects.

Andreas Pauland har således en tydlig plan inför hösten. Även ett antal verksamhetsutvecklingsprojekt hanteras i systemet och i framtiden kan användandet komma att breddas ytterligare inom koncernen.

 

”Goda möjligheter till uppföljning och prioritering av projekt, funktioner för behörighetshantering tillsammans med att verktyget kunde erbjudas som molnbaserad tjänst, gjorde det enkelt att välja Antura som leverantör.”

Andreas Pauland, Infrastrukturchef & Supportchef, Unilabs Sverige/Norge

Unilabs i Sverige ingår i Unilabs-gruppen med över 5 000 medarbetare i Europa och tillhandahåller tjänster inom laboratoriemedicin och klinisk radiologi. Unilabs AB har omkring 850 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. 

www.unilabs.se