Play-Icon

2021-01-25

Uppsala kommun effektiviserar projektverksamheten med Antura Projects

Uppsala kommun har implementerat Antura Projects med syfte att förbättra styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsprojekt och investeringsprojekt.

Uppsala kommun har över 200 000 invånare och är en av Sveriges äldsta städer. Kommunen är Sveriges fjärde stadmed en stark internationell prägel i form av internationella företag, gästforskare och studenter samt flera internationella skolor. Ett dynamiskt näringsliv omfattar 19 000 företag och två universitet med 40 000 studenter. Kommunorganisationen omfattar 13 nämnder, 10 förvaltningar och 15 bolag. 

Avtalet mellan Antura och Uppsala kommun tecknades våren 2020, som ett resultat av en offentlig upphandling. Potentiella leverantörer utvärderades utifrån funktionella och tekniska krav, integrerbarhet och informationssäkerhet. Utöver det ställdes krav på kompetens och referenser från liknande uppdrag.

Först ut att implementera systemet var Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), som stödjer gatu - och samhällsmiljönämnden, plan - och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Huvuduppgiften för SBF är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. För att göra det tar man bland annat fram kommunens översiktsplan.

Med Antura Projects kommer ledningen att få en tydlig överblick över alla projekt. Projektledare får ett praktiskt och lättarbetat stöd för att följa kommunens projektprocess, planera och följa upp projekt samt hantera den omfattande dokumentationen i projekten på ett strukturerat och effektivt sätt.

Ambitionen för Uppsala kommun är att sprida användningen av Antura Projects till andra delar av kommunkoncernen inklusive kommunala bolag. Antura tackar för förtroendet och ser fram emot ett långsiktigt och givande samarbete

 

Uppsala kommun har över 200 000 invånare och är en av Sveriges äldsta städer. Kommunen är Sveriges fjärde stadmed en stark internationell prägel i form av internationella företag, 40 000 studenter samt flera internationella skolor och universitet.

www.uppsala.se