Play-Icon
2012-10-15

Välbesökt frukostseminarium med Antura och Tieto

Tieto PPS och Antura genomförde ett gemensamt frukostseminarium med temat ”Modell och verktyg - portföljhantering i praktiken” på Hotel Nordic Light i centrala Stockholm 9 oktober. Anders Nilsson Tieto PPS och Patrik Strömbeck Antura var talare.

Projektarbetsformen används för att åstadkomma förändringar och skapa bestående nyttoeffekter. I många organisationer är stora delar av verksamheten projektorienterad och för ledningen är det avgörande att besluta om rätt satsningar. Med begränsade resurser, samtidigt som kraven på att snabbt åstadkomma effekter är höga, ställs även höga krav på en effektiv hantering av projektportföljen.

Tieto ger med PPS ett tydligt och praktiskt modellstöd för portföljstyrning och Antura erbjuder genom Antura Projects ett modernt och användarvänligt verktygsstöd för att kunna hantera verksamhetens samtliga projekt och resurser.

Under det välbesökta frukostseminariet visade Antura och Tieto hur man på ett konkret sätt kan bedriva portföljhantering i praktiken.