Play-Icon

2018-12-05

Vallentuna kommun växer -inför Antura Projects som projektverktyg

Tillväxtkommunen Vallentuna tar stöd av Antura Projects, med målsättningen att uppnå bättre planering, uppföljning och styrning av projekt inom samhällsbyggnad.

Vallentuna utgör en av sex kommuner som ingår i Stockholm Nordostkommunerna, vilka har antagit en gemensam vision för att utveckla regiondelen. Stadsmiljö, infrastruktur och näringsliv utgör högt prioriterade områden. Bland annat planeras för omkring 6 000 nya bostäder i Vallentuna kommun fram till år 2030, en andel på nära fyra procent av Stockholmsregionens totala behov. Sammantaget innebär detta ett högt tryck på samhällsbyggnadsförvaltningen samt projektledare och projektmedlemmar. Då effektivare och mer enhetliga arbetssätt efterfrågades beslutade kommunen att införa Antura Projects om projektverktyg. 

De viktigaste funktionerna i systemet är:

  • Stöd för projektmodell och metodik

  • Portföjlhantering, uppföljning och ekonomisk styrning

  • Dokumenthantering och mallar

  • Resursplanering och resurshantering

  • Tidplanering

  • Tidrapportering

  • Integrationer, specifikt med ekonomisystemet Raindance

Systemet kommer initialt att användas inom samhällsbyggnadsförvaltningen, för att på sikt också implementeras inom exploatering, fastighetsförvaltning och andra kommunövergripande funktioner. Genom att förbättra samt kvalitetssäkra befintliga processer avser kommunen frigöra mer tid för analys och planering; en viktig del i arbetet att uppnå fortsatt hållbar tillväxt.

Vallentuna har idag omkring 34 000 invånare och befolkningstillväxten förväntas vara hög under de kommande åren. Kommunen har cirka 1 500 anställda och ingår i Stockholm Nordost tillsammans med Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm och Österåkers kommun. Målet med samarbetet är att knyta samman nordostsektorns växande arbets- och bostadsmarknader med övriga stockholmsregionen, de nordiska huvudstäderna och övriga världen.

www.vallentuna.se