Play-Icon
2014-11-05

Veckans Affärer och Bisnode har utsett Antura till Superföretag 2014

Genom att erhålla högsta betyg fyra år i rad avseende tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering har Antura hamnat i den exklusiva skara som blivit utnämnda till 2014 års Superföretag av Veckans Affärer och Bisnode.

Antura är 1 av 442 företag totalt i Sverige som har utnämnts till Superföretag, den mest krävande utmärkelsen att både erhålla och bibehålla. Antura är också 1 av 13 IT-bolag som fått utmärkelsen minst 3 år på rad! Totalt sett utgör Superföretagen 0,1 % av Sveriges ca 350 000 aktiebolag.

I bedömningen tar man hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens:

  • Tillväxt

  • Vinst

  • Avkastning

  • Effektivitet

  • Kapitalstruktur

  • Finansiering

Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren.

De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en exklusiv skara – av alla existerande aktiebolag är det endast 442 företag som kommer med på 2014 års topplista. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer. För att kvalificera sig handlar det inte ”bara” om hög och jämn tillväxt – här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi.

Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också en nyckelroll för att skapa nya arbetstillfällen. De totalt 2 342 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärer har identifierat sedan 2005 utgör endast 0,5 procent av alla företag, men har stått för 19 procent av alla nya jobb i den privata sektorn de senaste tio åren.

Om Superföretagen 2014

De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 442 företag som kommer med på 2014 års topplista.

www.bisnode.com/superforetagen