Play-Icon
2013-10-28

Veckans Affärer och Bisnode utser Antura till 1 av 366 Superföretag i Sverige

Genom att erhålla högsta betyg fyra år i rad avseende tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering har Antura hamnat i den exklusiva skara som blivit utnämnda till 2013 års Superföretag av Veckans Affärer.

Antura är 1 av 366 företag totalt i Sverige som har utnämnts till Superföretag, den mest krävande utmärkelsen att både erhålla och bibehålla. Antura är också 1 av 161 företag som haft utmärkelsen flera år i rad. Totalt sett utgör Superföretagen 0,1 % av samtliga aktiebolag i det svenska näringslivet.

I bedömningen tar man hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens:

  • Tillväxt

  • Vinst

  • Avkastning

  • Effektivitet

  • Kapitalstruktur

  • Finansiering

Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren.

De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en exklusiv skara – av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer. För att kvalificera sig handlar det inte ”bara” om hög och jämn tillväxt – här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi.

Om Superföretagen 2013

De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista.

www.bisnode.com/superforetagen