Play-Icon

2022-02-01

Wallenstam väljer Antura Projects som projektverktyg

Wallenstam har valt Antura som leverantör av projekt- och portföljverktyg för hela sin verksamhet. Nu kan projektarbetet förenklas, där projektmetodiken blir en lättillgänglig och integrerad del av verktyget för att bygga en lärande organisation. Dessutom kommer Wallenstam att kunna hantera sin projektportfölj på ett mycket effektivare sätt.

Wallenstam har letat efter ett nytt projekt- och portföljverktyg i flera år, då det hade blivit uppenbart att deras befintliga lösning, som bestod av flertalet olika system och mycket manuellt arbete, inte räckte till. Man gjorde en behovsanalys och startade en utvärderingsprocess. Utöver hög grad av användarvänlighet efterfrågades ett helhetsstöd för projektutvecklare, projektledare, förvaltare och chefer, där samtliga skulle uppleva det som ett värdeskapande arbetsverktyg i vardagen. Dessutom ville Wallenstam kunna visa, analysera, följa upp och styra hela sin projektportfölj på ett mycket effektivare sätt. Till slut föll valet på Antura Projects. 

Fokus på ny- och ombyggnation
Inledningsvis kommer Wallenstam att använda Antura Projects för sina ny- och ombyggnationsprojekt, men kommer även gå in med markexploaterings-, planerat underhålls-, verksamhets- och IT-projekt. Man kommer satsa mycket på utbildning med stark verksamhetskoppling för att deltagarna snabbt skall kunna komma i gång i verktyget. 

Hantering av 2D- och 3D-modeller
Wallenstam kommer att börja använda en helt ny add-on funktion i Antura Projects, Antura Projects IFC-Viewer som möjliggör att kunna visa och navigera 2D- och 3D-modeller direkt i webbläsaren. Att smidigt kunna se och demonstrera 3D-modeller av sina nybyggnationsprojekt kommer att ge Wallenstam och deras intressenter en ny möjlighet till nära och effektiv kommunikation. 

– Vi är väldigt glada att Wallenstam gett oss förtroendet att leverera Antura Projects som deras nya projektverktyg. Vi är säkra på att de har gjort ett bra val och att de kommer kunna jobba mer effektivt med sina projekt, berättar David Spjuth, Projektledare och Verksamhetskonsult på Antura.

Det finns även planer på att implementera fler av Antura Projects funktioner på sikt, till exempel resurshanteringsfunktionen.

 

För mer information vänligen kontakta:
David Spjuth, Projektledare & Verksamhetskonsult
E-post:
Telefon: +46 (0)721 - 68 07 42

 

”Vi såg ett behov av att samordna, förenkla och förtydliga våra arbetssätt enligt projektmetodiken. Med Antura Projects kan vi göra det, vilket i sin tur kommer att underlätta för alla våra projektmedlemmar. Viktigt för oss är att kunna samla all projektrelaterad information och göra den strukturerad och lättillgänglig. Därför blir filarkivet i Antura Projects också en väldigt användbar funktion för både interna och externa användare”

Malin Ek, IT-projektledare på Wallenstam

Wallenstam är ett av Sveriges största fastighetsbolag. De bygger, utvecklar och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter i Göteborg, Stockholm och Uppsala. 

www.wallenstam.se