Play-Icon

Antura
Projects for
scaled agile

Antura Projects for Scaled Agile & SAFe

Digital transformation pågår med full kraft och påverkar organisationer att anamma agila arbetssätt, bland annat för att snabbt kunna möta kundernas förväntningar, anpassa verksamheten till en föränderlig marknad och beakta ny teknik. För många av Anturas kunder krävs då en skalbar agil modell. Antura Projects är ett komplett och flexibelt projektverktyg som stöder olika projektmetodiker, från Lean och Agile till traditionellt vattenfall och en kombination av dessa.

SAFe är det ledande ramverket för organisationer som skalar upp agila arbetssätt. Andra tillgängliga ramverk är LeSS och DAD (Disciplined Agile Delivery). 

Fullständig information kring Antura Projects for Scaled Agile & SAFe finns tillgängligt som pdf, för nedladdning (eng).