Play-Icon

Informations
säkerhet

Anturas verksamhet är certifierad 

Information utgör en av de viktigaste tillgångarna hos varje organisation. Om information försvinner, konfidentiella uppgifter stjäls eller viktiga dokument skadas kan det få allvarliga konsekvenser för en verksamhet. Det är därför mycket viktigt att alla system som innehåller värdefull information skyddas med hjälp av ett ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management System-ISMS). 

Anturas arbete med att säkerställa rätt nivå av informationssäkerhet utgår ifrån strukturerade arbetsprocesser, vilka följer internationella riktlinjer. Våra egna och våra kunders system och informationstillgångar säkras genom att Anturas verksamhet är certifierad enligt nedan.

Trygg hantering av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Antura att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina personuppgifter – oavsett om du är kund, anställd, leverantör eller användare av Antura Projects. 

Ytterligare information kring Anturas arbete med informationssäkerhet

Anturas informationssäkerhetspolicy 

Här uttrycks ambitionsnivå, viljeinriktning samt grundläggande mål för arbetet med informationssäkerhet.

Anturas integritetspolicy

Redogör för vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. 

Informationssäkerhet på Antura
Ett dokument som beskriver arbetet med informationssäkerhet på Antura (pdf).

ISO 27001

Antura är certifierat enligt den internationellt erkända standarden för informationssäkerhet, ISO 27001. 

Antura har ett väl utvecklat och implementerat ledningssystem för informationssäkerhet. ISO 27001 bygger på standarden SS-EN ISO 27001 och innefattar dimensionerna sekretess, integritet och tillgänglighet.

Intertek, ett av världens ledande företag inom certifiering av både produkter och ledningssystem, har ingående granskat Anturas ledningssystem för informationssäkerhet. 

Antura har uppvisat ett väl utvecklat och implementerat ISMS, där Anturas ISO 27001-certifiering är resultatet av bolagets medvetna och framgångsrika satsningar inom informationssäkerhet, säger Berndt Roslund, Lead auditor, Intertek.

www.iso.org

Cyber Essentials

Antura har  vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder mot IT-attacker, vilka har bedömts och verifierats av Cyber Essentials. Certifieringen enligt Cyber  Essentials bygger på fem kontrollområden som tillsammans ger ett väl  fungerande skydd mot IT-attacker. 

www.ncsc.gov.uk