Play-Icon

Ramavtal
offentlig
sektor

Ramavtal: Programvaror och tjänster 2014/Kontorsstöd 

Antura Projects kan avropas via ramavtalet ”Kontorsstöd”.
Detta ramavtal används för avrop av Antura Projects för både intern installation (on premise) och som SaaS/Molntjänst.

Så avropar du 

Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att man skall göra en förfrågan till samtliga leverantörer. 

• Myndigheter och verk
• Kommuner
• Landsting
• Statliga bolag
• Stiftelser

Mer information och dokument 

Antura är underleverantör till ramavtalsleverantören. Samtliga dokument för avrop samt vilka organisationer som är avropsberättigade finner ni här:
http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/kontorsstod/