Play-Icon

Teknisk
information

Systemskiss 

Figuren visar Antura Projects och dess komponenter.

Systemkrav för Server 

Operativsystem 

• Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2012 R2
• Microsoft Windows server 2016 

Webbserver 

• IIS 7 eller senare.

Databas 

• Microsoft SQL Server 2008 R2
• Microsoft SQL Server 2012
• Microsoft SQL Server 2014
• Microsoft SQL Server  2016

Webbapplikation 

Webbapplikationen bygger på ASP.NET och kräver .NET Framework 4.8och .NET Core 2.1. Dessutom behöver .NET Core 2.1 vara installerat.

Tjänst 

Windowstjänsten “Antura Projects Service” installeras i samband med installation av webbapplikationen. Tjänsten ansvarar för att skicka dags- och veckorapporter samt andra notifikationer via e-post till användare.

Hårdvara 

Rekommenderat: Processor med 64-bitars arkitektur och minst 16 GB RAM.
Minst: Processor med 64-bitars arkitektur och 8 GB RAM.

Systemkrav för Klient 

Operativsystem 

• Microsoft Windows 7 SP1 eller senare
• Mac OS X 10.9 eller senare

Webbläsare 

• Internet Explorer 11 (eller senare)
• Microsoft Edge (senaste versionen)
• Firefox (senaste versionen)
• Chrome (senaste versionen)
• Safari (senaste versionen)

“Drag och släpp” och “Spara till server” 

• .NET Framework 4.8.
• Installation av två mindre Windows-applikationer
• Eventuella justeringar av säkerhetsinställningarna i webbläsaren