+

Bevisad nytta!

Över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder.

"Med Antura Projects har vi fått bästa tänkbara förutsättningar att strukturera och harmonisera vår projektverksamhet över hela världen."

Anna Johansson, Manager Project Office, Husqvarna Group
Fler kundberättelser

Om Antura 

Sedan 2001 har Antura framgångsrikt levererat projektverktyget Antura Projects - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Antura har ett stort antal kunder och över 200 000 nöjda användare i mer än 50 länder. Bland kunderna återfinns välkända företag och organisationer såsom Husqvarna, PostNord, SJ, Intrum Justitia, Lantmännen och Assa Abloy.

Vår målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat projektverktyg med kraftfull funktionalitet som går snabbt att implementera och är enkelt att använda.

Vi tycker att vi har lyckats!

Antura Projects finns tillgängligt på följande språk

  

 Svenska 

Engelska 

Franska 

Danska 

Norska 

Tyska

 Komplett system för
projekt-, portfölj- och
resurshantering! 

Snabbt att implementera
och enkelt att använda! 

 Bevisad nytta -
över 200 000 nöjda
användare
i mer än
50 länder!