Play-Icon

Antura
Projects
smart
templates

Med Antura Projects Smart Templates uppdateras dokument automatiskt med information från Antura Projects när dessa skapas eller redigeras.

Att underhålla projektdokumentation med korrekt och uppdaterad information kan vara en tidskrävande uppgift. Risken för fel är stor när uppdateringar görs manuellt och det administrativa arbetet blir lätt omfattande. 

Med Antura Projects Smart Templates hämtas informationen automatiskt från Antura Projects när dokument skapas eller redigeras. Typiska användningsområden är att populera försättsblad, sidhuvuden och sidfötter med exempelvis projektnamn, projektledare, dagens datum, versionsnummer eller andra helt egendefinierade egenskaper.

Antura Projects Smart Templates kan även användas för att skapa rapportmallar, där merparten av dokumentinnehållet hämtas direkt från systemet.

Antura Projects Smart Templates fungerar med MS Word .docx-filer. 

  • Tagga dokumenten med fritt antal innehållskontroller som hämtar aktuell data direkt från Antura Projects
  • Stödjer både Rich Text Format (som följer dokumentets formatering) och oformaterad text
  • Uppdaterar automatiskt valda uppgifter när dokument skapas eller redigeras
  • Dokument kan användas som rapportmallar
  • Kvalitetssäkrar dokumentinnehållet och minskar administrationen