Play-Icon

Antura
Projects for
sharepoint

Antura Projects for SharePoint innebär en sömlös integration mellan Antura Projects och Microsoft SharePoint.

Microsoft SharePoint är en av de mest spridda plattformarna för samarbete, informations- och dokumenthantering samt intranät. Därför är det naturligt att efterfrågan har varit väldigt stor på marknaden de senaste åren när det gäller kundernas önskan att sammankoppla Antura Projects med Microsoft SharePoint.

Den kraftfulla funktionalitet och de omfattande möjligheterna som finns i Antura Projects är i vissa fall överlappande med den som finns i Microsoft SharePoint, men genom Antura Projects for SharePoint kan man få ut det bästa av båda systemen.

Antura Projects for SharePoint är mycket enkel att konfigurera och erbjuder ett stort antal smidiga funktioner för att effektivisera och underlätta arbetet. 

Antura Projects for SharePoint har stöd för SharePoint Server 2013 SP1, SharePoint 2016, SharePoint 2019 och SharePoint Online.

 

  • Dokument och mappar kan skapas, redigeras och tas bort i båda systemen
  • Möjlighet att nyttja co-authoring i Antura Projects, därmed kan flera personer kan redigera Office-dokument samtidigt
  • Möjlighet att fritt konfigurera kopplingar mellan dokumentbibliotek i SharePoint och Antura Projects
  • Alla dokument och mappar lagras och indexeras av Microsoft SharePoint
  • Sökbarhet i båda systemen