+

Antura och Semcon erbjuder tillsammans tilläggsprodukten Antura Projects for XLPM, där Antura Projects och projektmetodiken XLPM är helintegrerade.

Antura Projects for XLPM

I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg.

Antura och Semcon erbjuder etablerade produkter inom dessa områden. Våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort har efterfrågat en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. För att möta upp till dessa önskemål har Antura och Semcon ingått i ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan våra produkter Antura Projects och XLPM.

”Samarbetet med Antura ger full potential av XLPM och visar att vi ligger i framkant beträffande lösningar som skapar stor nytta för hela organisationer. Kombinationen av XLPM och Antura Projects ger en lösning för framtiden för de organisationer som verkligen vill effektivisera sin projektverksamhet och uppnå excellence.”

Cecilia Norberg, Head of Division Project, Engineering and Quality, Semcon AB

Interaktiv projektmodell med XLPM-grafik.

Enkelt att skapa nya dokument baserat på XLPM:s dokumentmallar.

Funktioner

  • XLPM-projektmodellen hanteras direkt i Antura Projects

  • Interaktiva projektmodeller med enkel åtkomst till XLPM:s dokumentmallar

  • XLPM Online inbyggt i Antura Projects

  • Stöd för XLPM:s metoder och verktyg i Antura Projects

  • Förkonfigurerade mallprojekt för olika XLPM-projektmodeller i Antura Projects

  • Länkar från vyer och WBS-element i Antura Projects till relaterade områden i XLPM Online