Play-Icon

Antura
Projects for
xlpm

Antura och Semcon erbjuder tillsammans tilläggsprodukten Antura Projects for XLPM, där Antura Projects och projektmetodiken XLPM är helintegrerade.

I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg.

Antura och Semcon erbjuder etablerade produkter inom dessa områden. Våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort efterfrågar en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. Antura och Semcon har därför ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan våra produkter Antura Projects och XLPM.

  • XLPM-projektmodellen hanteras direkt i Antura Projects
  • Stöd för XLPM:s metoder och verktyg i Antura Projects
  • Interaktiva projektmodeller med enkel åtkomst till XLPM:s dokumentmallar
  • Förkonfigurerade mallprojekt för olika XLPM-projektmodeller i Antura Projects
  • XLPM Online inbyggt i Antura Projects
  • Länkar från vyer och WBS-element i Antura Projects till relaterade områden i XLPM Online