Play-Icon

Akademikernes A-kasse tar stöd av Antura Projects för implementering av sin projektstrategi

Akademikernes A-kasse är Danmarks största
a-kassa. De använder Antura Projects som systemstöd för implementering av hela sin projektstrategi mellan 2020-2025.

Våren 2020 stod de inför implementeringen av en stor portfölj av strategiska projekt och delstrategier. Ledningen förutsåg att det fanns ett stort behov av att etablera projektstyrning och en ny projektkultur inom hela organisationen, för att säkerställa att projekten skapar värde för partners, medlemmar och anställda. I samband med detta anställdes en portföljförvaltare som fick i uppdrag att etablera en PMO-funktion och säkerställa en hög nivå i projektarbetet och portföljförvaltningen i samverkan med HR -och IT-avdelningen. Akademikernes A-kasse har inte tidigare arbetat med projektmodeller eller med projektverktyg. Efter en grundlig utvärdering och bedömning av flera olika leverantörer av projektverktyg valde de Antura Projects.

–Vi såg oss om efter ett användarvänligt och heltäckande projektverktyg med stor flexibilitet samt goda möjligheter till ekonomisk uppföljning. Antura visade sig erbjuda just det och mer därtill, vilket gör att vi även kommer att kunna växa med verktyget och utöka med mer funktionalitet allt eftersom vi blir mer vana och bättre på att arbeta i projektmodellen, berättar Malin Marker Persson, Utveckling -och digitaliseringschef på Akademikernes A-kasse.

Antura Projects implementerades och konfigurerades samt personal utbildades. Detta för att verktyget snabbt skulle komma i gång och fungera som det efterfrågade stödet i arbetet med att effektivisera organisationens projekt- och portföljstyrning. Antura har nu möjliggjort en enkel tillgång till alla ledningsverktyg samt a-kassans projektmodeller och guider.

Hösten 2021 genomförde A-kassan projektledarutbildning för projektledare, utvecklingspartners och styrgruppsmedlemmar i samarbete med Teknologiska Institutet. I början av 2022 integrerades Antura Projects med Akademikernes ekonomisystem, Navision för att säkerställa en bra matchning mellan data i ekonomisystemet och Antura Projects. Rapporter från Antura Projects används nu för att stödja portföljstyrningen, där ledning och chefer får övergripande rapportering om pågående projekt och delstrategier, utifrån projektens framsteg, förbrukning, övergripande riskbild och statusrapportering från de enskilda projektledarna.

Att implementera en ny projektkultur och ett nytt projektverktyg innebär alltid en förändringsresa som kräver tid. En lyckad start betyder inte att processen är över, därför kommer Akademikernes A-kasse och Antura att fortsätta arbeta aktivt med syfte att ytterligare underlätta projektarbetet. Nästa mål är bättre styrning av organisationens kapacitet för projektarbete, även här kommer Antura Project att användas.

–Vi hälsar Akademikernes A-kasse varmt välkommen som ny kund till Antura! Vi är glada över att en viktig dansk föreningsverksamhet som Akademikernes A-kasse har givit Antura sitt förtroende och vi ser fram emot att stötta deras betydelsefulla projektverksamhet, säger Anders Haglund, Sales Manager Danmark på Antura.

.

Akademikernes A-kasse är Danmarks största a-kassa. Deras främsta uppgift är att hjälpa sina medlemmar med ekonomisk trygghet om de blir arbetslösa. De fungerar även som en avgörande sparringpartner i omställningarna i folks liv och de tar fram erbjudanden och rådgivning så att medlemmarna är rustade för framtidens arbetsmarknad. 

www.aka.dk