Play-Icon

Försäkringskassan lyfter sin resurs- och portföljhantering samt för tidrapportering med Antura

Försäkringskassan har under 2021/-22 upphandlat och implementerat Antura Projects. Systemet ska fungera som verktygsstöd för projektledare, för resurs- och portföljhantering samt för tidrapportering främst inom IT-verksamheten.

Försäkringskassan genomförde en omfattande behovsanalys för att identifiera verksamhetens behov och krav på ett nytt verktygsstöd. Analysen resulterade i en tydlig målbild, inte bara av vilka krav som användarna hade utan även behov av integrationer med våra övriga system. Försäkringskassan skickade även ut en RFI (Request For Information) och skaffade sig på så sätt bättre kunskap om hur marknaden såg ut. När analysen genomförts och kravställningen färdigställts, upphandlades verktyget genom förnyad konkurrensutsättning på ett av Kammarkollegiets ramavtal. 

– Vi har hållit på rätt länge med att analysera verksamhetens krav för att täcka in samtliga behov, berättar Bo Hedlund, projektledare på Försäkringskassan och ansvarig för införandet av Antura Projects. 

Projektets målsättning var tydlig redan från början, systemet skulle vara implementerat vid ett givet datum. Införandeprojektet arbetade därför med stort fokus på att hålla tidplanen, vilket lyckades tack vare ett bra samarbete mellan Försäkringskassan och Antura.

– Nu när vi har kommit igång med tidrapporteringen och ser att det gått bra, är det väldigt många som är nyfikna på fortsättningen.

– Vi är angelägna att komma igång med resurs- och portföljhantering i Antura Projects. Och sen finns det såklart en massa annan funktionalitet att ta titta på också, t.ex. ytterligare integration för att få in kostnader, diagram, rapporter och inte minst mobilklienten.
 
– Med tanke på att vi lyckats få nästan 2 000 personer att tidrapportera i ett helt nytt system endast genom att hänvisa till lathundar på vårt intranät, så hoppas jag att vi kommer ha lika enkelt att ta till oss övriga funktioner i verktyget, avslutar Bo.

Antura Projects berör i första hand upp emot 2500 personer och myndighetens verksamhets- och utvecklingsprojekt med IT-inslag är initialt det primära användningsområdet.

”Vi är en stor organisation med delvis olika arbetssätt och vi har höga krav på såväl funktionalitet som systemets förmåga att kunna integreras med våra övriga system”

Bo Hedlund, Senior projektledare på Försäkringskassan IT

Försäkringskassan är en av landets största myndigheter, med ansvar för stora delar av socialförsäkrings-systemet i Sverige. Det är också en arbetsplats för ca 14 000 personer.

www.forsakringskassan.se