Play-Icon

Fastighetsbolaget Victoriahem får en effektiv hantering av projekt och bättre överblick med Antura

Victoriahem har valt Antura Projects som portfölj, projekt, -och resurshanteringsverktyg, för styrning och uppföljning av samtliga projekt i deras fastighetsplan. 

Under några månader utvärderade Victoriahem olika projekt- och portföljhanteringsverktyg och Antura var då ett högaktuellt alternativ. De letade efter ett verktyg som kan ge deras projektägare, projektledare och controllers ett viktigt stöd för att hantera såväl portföljer som projekt i alla regioner, i hela deras fastighetsplan. Dessutom fanns behov av bra integrationsmöjligheter med bland annat ekonomi-, fastighets- och BI-system för en optimal helhet. Valet blev Antura Projects och i första införandefasen kommer hela fastighetsplanen för samtliga orter att lyftas in i verktyget.

Stort användningsområde
Victoriahem storsatsar på Antura Projects och vill komma i gång snabbt. De kommer utöver funktioner för projekt-och portföljprocesser även att använda kraftfulla funktioner som kostnads-, effekts- och lägeshantering i verktyget. På sikt kommer preliminärt även resurshantering och tidrapportering hanteras i verktyget. De kommer även att integrera Antura Projects med Visma som är deras affärssystem och på så sätt ge projektledare, områdeschefer m. fl. optimala förutsättningar för kostnads- och effektuppföljning på samma ställe som projekthanteringen. Victoriahems slutgiltiga mål med att implementera verktyget är att få effektiv hantering av projekt enligt projektmetodiken, skapa bättre överblick på portföljnivå och få bättre och effektivare resurs-, tid- och kostnadshantering.

− Vi på Antura är väldigt stolta och glada över att vi får lov att leverera Antura Projects som Victoriahems nya projekt- och portföljverktyg. Det är ytterligare ett bevis på att Antura Projects är rätt verktyg för fastighetsbranschen. Vi välkomnar Victoriahem varmt som ny kund, berättar Mattias Andersson, VD på Antura.
 

För mer information vänligen kontakta:
David Spjuth, Projektledare & Verksamhetskonsult
E-post:
Telefon: +46 (0)721 - 68 07 42

 

”Vi blev rekommenderade Antura Projects av flera personer i vår bransch som bara hade goda lovord om systemet. Därför tyckte vi från början att det var ett intressant alternativ för oss. Men vi gjorde ändå en omfattande utvärdering för att säkerställa att det passar in i vår verksamhet, vilket vi kom fram till att det verkligen gör”

Dan Mårtensson, Projekt- och underhållschef på Victoriahem

Victoriahem äger och förvaltar 39 000 bostäder fördelade över 31 kommuner – från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.  

www.victoriahem.se