Play-Icon

Ascom väljer Antura som leverantör av projektverktyg

Ascom, en ledande global leverantör av verksamhetskritiska informations- och kommunikationstekniska lösningar, efterfrågade ett kraftfullt men användarvänligt system som kunde stötta olika roller och funktioner inom projektverksamheten. Efter en gedigen urvalsprocess föll valet på Antura och Antura Projects. 

Ascom levererar kundanpassade lösningar för trådlös verksamhetskritisk information och kommunikation. Bolagets produkter och dess mjukvaruarkitektur gör det möjligt att integrera mobila enheter och lösningar som ger flexibla och effektiva arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhetssektorn och detaljhandeln. 

Inom koncernen bedrivs årligen ett stort antal produktutvecklingsprojekt av varierande omfattning. För att ytterligare effektivisera projektverksamheten efterfrågades ett kraftfullt men användarvänligt system som kunde stötta olika roller och funktioner inom projektverksamheten. 

Generellt önskade vi ett enklare och mer intuitivt användargränssnitt i syfte att underlätta för sällananvändare och minska arbetet från administratörernas sida. Vidare var möjligheterna till finansiell uppföljning samt rapportering och analys viktiga för oss. Att verktyget kunde integreras med befintliga system var också ett kriterium, berättar Mats Espling, PMO-chef vid Ascom. 

Ascom såg sig om efter ett projektverktyg som uppfyllde de kriterier som satts upp i organisationen och efter en gedigen urvalsprocess föll valet på Antura och Antura Projects som man bedömde bäst uppfyllde de krav som verksamheten ställt. 

Antura Projects visade sig vara ett verktyg med stora möjligheter att följa upp historiska data och det fanns en god flexibilitet kring baselines. Vi upplevde också en vilja att ständigt utveckla funktioner och produkter, säger Mats Espling om beslutet att välja Antura som leverantör.

Initialt kommer Ascom att dra nytta av funktioner såsom portföljhantering, projektplanering, resurshantering och tidrapportering. Införandet av Antura Projects påbörjades under sommaren och gick live i oktober inom produktutveckling. Under det kommande halvåret kommer användandet att utökas gradvis. 

 

”Antura Projects visade sig vara ett verktyg med stora möjligheter att följa upp historiska data. Vi upplevde också en vilja att ständigt utveckla funktioner och produkter.”

Ascom är en global leverantör av lösningar med fokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila lösningar för arbetsflöden. Ascoms vision är att överbrygga informationsklyftor och göra bästa möjliga beslutsunderlag tillgängliga – oberoende av tid och plats. Ascoms mission är att erbjuda verksamhetskritiska realtidslösningar för miljöer som kräver omfattande mobilitet, specialanpassade lösningar och hög tidsprecision. Ascom har sitt huvudkontor i Baar i Schweiz, dotterbolag i 15 länder och cirka 1 300 anställda världen över. Ascom (ASCN) är noterad på SIX Swiss Exchange i Zürich.