Play-Icon

Aura Light lyser upp projektverksamheten med Antura Projects

Belysningsföretaget Aura Light har varit verksamma sedan 1930 och finns idag i 13 länder. Man valde Antura Projects som stöd för sina produktutvecklingsprojekt.

Många projekt och stort behov av projektverktyg

Aura Light utvecklar och säljer avancerade belysningslösningar med kunder såsom IKEA, Clas Ohlson, ICA, Malmö Universitetssjukhus, Coca-Cola, LKAB och Tetra Pak. Man tillhandahåller smart belysning som är energieffektiv, ekonomisk och miljövänlig, med lång livslängd och hög kvalitet.

Framtagandet av det omfattande produktutbudet hanteras i en stor mängd parallella utvecklingsprojekt. Projekten drivs mot gemensamma lanseringstidpunkter, vilket gör det viktigt med planering, koordination och uppföljning.

Catharina Flink, VP Product Development, ansvarade för upphandlingen och införandet av systemet.

- Vi gjorde en ordentlig utvärdering av olika alternativa lösningar, och Antura Projects var det som matchade våra behov bäst.

Viktigaste funktionerna

En smidig och säker dokumenthantering var ett av kraven i Aura Lights utvärdering av projektverktyg. Här ger Antura Projects mycket goda möjligheter att dela dokument, även med externa partners i andra världsdelar.

- Det gick enkelt för våra medarbetare att lära sig systemet. Det upplevs mycket smidigare än det verktyg vi hade innan, säger Catharina Flink. 

Projekten detaljplaneras med ärenden och checklistor, som man sedan följer upp och rapporterar på. Tidrapportering och planering av kommande resursbehov är ett annat viktigt område där Antura Projects ger ett bra stöd för. Vilka personer skall ingå i kommande projekt? Hinner vi med de pågående projekten? När kan ett nytt projekt startas med tanke på den aktuella resurssituationen?

Regelbunden lägesrapportering av projekten är också ett område där systemet förenklar för projektledarna och ger ett stort mervärde för ledningen.

Internationellt samarbete

Aura Light arbetar också med utvecklingsprojekt med en partner i USA och alla har fått tillgång till samma tidplanering, dokumenthantering och rapportering, vilket har förenklat samarbetet mycket.