Play-Icon

Elvaco har gjort en stor förändringsresa med hjälp av Antura Projects, med fokus på portföljstyrning och transparens

Elvacos produkter används av tusentals företag runt om i världen inom fjärrvärme-, vatten-, fastighets- el- och gasbranschen. För att få en bättre övergripande bild och skapa transparens i alla projekt implementerade de Antura Projects som portfölj -och projektverktyg i verksamheten. 

Det fanns ett behov av att få en övergripande bild över alla projekt som pågår och genom det kunna stärka affärsnyttan av alla aktiviteter i projekten. Det fanns också ett behov av att effektivisera resurssituationen för att säkerställa att alla projekt och aktiviteter fick tillräckligt med resurser för att kunna levereras i tid och till rätt kvalitet. Lösningen blev Antura Projects. 

−Innan vi implementerade Antura Projects i verksamheten testade vi många olika system för att hantera vår projektportfölj och våra olika projekt, men inget passade för att vara navet för vår projektverksamhet. Vi är en hybridorganisation och jobbar i våra projekt enligt agil projektmodell i symbios med klassiska vattenfallsmodellen, ”Agifall” som vi själva kallar det. Lösningen som då passade oss bäst och som vi är mycket nöjda med är Antura Projects, berättar Stefan Lindgren, Project Manager på Elvaco.

Nu jobbar Elvaco effektivt med portföljvyn i Antura Projects genom att de får en tydlig översikt och kan ta ut och presentera olika rapporter och statistik som till exempel scheman, problem och riskrapporter. Det har givit dem en helt ny nivå av transparens inom bolaget.

−Utrullningen av Antura Projects har fungerat bra och vi har haft ett mycket bra stöd från Antura och vår kontaktperson Peter Bergevald. Men vi har också haft ett tydligt driv och en ansvarig person internt. Styrkan i Antura Projects som vi ser det är att man effektivt kan hantera både portfölj och projekt och att det går att använda på olika nivåer beroende på hur mogen organisationen är i att arbeta i projektformen, berättar Stefan vidare.

Effektiv resurshantering
Förutom portföljhanteringen så har även Elvaco fått en mycket effektiv resurshantering. De har integrerat Antura Projects med Jira via Anturas plug-in, vilket skapat stort värde. Nu fångar de upp spenderad tid på R&D och använder API: er för att exportera portföljdata till en intern webbsida. Affärsnyttan av alla aktiviteter har dessutom ökat genom att de nu enkelt kan se var det behövs mer eller mindre resurser för att möta projektens deadlines.

−Antura Projects uppfyller våra önskemål och vi har kommit in i rutinerna med hur vi skall jobba med verktyget. Det kommer nu att växa med vårt bolag och i framtiden kommer troligtvis fler personer inom Elvaco jobba aktivt i Antura Projects, avslutar Stefan.

−Vi på Antura är imponerade över de positiva effekter som man nu ser i verksamheten efter att man börjat jobba med Antura Projects. Elvaco är ett väldigt spännande bolag som vi är glada över att få samarbeta med och det skall bli spännande att följa deras utveckling i takt med att de växer med verktyget och Antura, berättar Peter Bergevald, Konsultchef på Antura.

 

För mer information vänligen kontakta:
Peter Bergevald, Consulting Director Gothenburg
E-post:
Telefon: +46 (0) 708 86 96 35

 

”Styrkan i Antura Projects som vi ser det är att man effektivt kan hantera både portfölj och projekt och att det går att använda på olika nivåer beroende på hur mogen organisationen är i att arbeta i projektformen”

Stefan Lindgren, Project Manager på Elvaco

Elvaco är marknadsledande inom produkter och tjänster för energieffektivisering, fakturering och statistik, kommunikationslösningar och infrastruktur. Allt från mätare och sensorer till molnbaserade system och tjänster. 

www.elvaco.se