Play-Icon

Eskilstuna Kommun väljer Antura Projects

Eskilstuna Kommun efterfrågade ett system som skulle stötta samtliga projekt samt projektledare inom organisationen och efter en upphandling föll valet på Antura Projects.

För att ytterligare stärka upp projektverksamheten inom Eskilstuna Kommun såg man sig om efter stöd i form av ett projektverktyg. Under 2015 startade kommunen därför en upphandling, där ett viktigt kriterium handlade om integration med organisationens projektmodell XLPM, ett annat om användarvänlighet. Slutligen föll valet på Antura Projects, Anturas helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Antura Projects visade sig vara ett verktyg som väl uppfyllde de krav som ställdes. Nu ser vi fram emot att komma igång och jobba med verktyget i våra projekt, säger Lena Lundberg, administrativ chef vid Eskilstuna kommunledningskontor samt sponsor för införandeprojektet.

Införandet startar initialt inom kommunstyrelsens förvaltningar, såsom kommunledningskontoret samt inom konsult och uppdrag, men stegvis kommer även fler av förvaltningarna att börja nyttja Antura Projects.

 

 

”Antura Projects visade sig vara ett verktyg som väl uppfyllde de krav som ställdes. Nu ser vi fram emot att komma igång och jobba med verktyget i våra project.”

Lena Lundberg, administrativ chef, Eskilstuna kommunledningskontor

Eskilstuna har ett strategiskt läge mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen och är en av landets snabbast växande kommuner. Städerna Eskilstuna och Torshälla har tillsammans med tätorter och landsbygd en befolkning på över 100 000 invånare. Kommunen utsågs 2007 till Årets tillväxtkommun av Sveriges kommuner och landsting.