Play-Icon

Antura Projects rätt projektverktyg för Familjebostäder

Familjebostäder valde Antura som leverantör 2013 och sedan dess har användandet av Antura Projects spridits till stora delar av bolaget. Projektverktyget möjliggör gemensam uppföljning av projektverksamheten och ökad dialog mellan projektmedlemmar, något som bidrar till en större samsyn på verksamheten.

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ingår i koncernen Stockholms stad och i uppdraget ingår bland annat att utveckla projektidéer för ny- och ombyggnationer, underhåll och förvaltning av fastigheter samt miljösatsningar. Familjebostäder har som uppgift att årligen byggstarta minst 500 nya hyresrätter och utöver det förvaltar bolaget cirka 19 000 bostäder i Stockholm. 

Under 2013 beslutade Familjebostäder att se sig om efter ett verktyg, som skulle samla samtliga projektmedlemmar kring ett system och samtidigt säkerställa att personalen arbetade efter den gemensamma projektmodellen. Efter en omfattande utvärdering av ett flertal leverantörer föll valet på Antura:

–Det som avgjorde var att Antura erbjöd en helhetslösning och att leverantören var väletablerad. Vidare spelade de goda referenserna stor roll, det var tydligt att Antura Projects var ett kraftfullt och modernt projektverktyg,säger Susanne Kilgren, IT-chef, Informationssäkerhetschef, Familjebostäder. 

Växer med verktyget

Under 2014 implementerades Antura Projects för att initialt användas inom kärnverksamheten som utgörs av bygg- och underhållsprojekt. Projektledarna har utbildats i verktyget för att på ett effektivt sätt kunna rapportera kring tid och resurser samt redogöra för projektens framsteg. Utrullningen har skett stegvis och idag nyttjas verktyget av Projektutvecklingsavdelningen, Fastighetsavdelningen, Miljöenheten och IT-avdelningen. 

–Vi har verkligen hittat bra rutiner för projektverksamheten. Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog mellan projektmedlemmar från ett flertal avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten, säger Susanne Kilgren. 

Sedan starten har antalet användare ökat från 60 till 600 och funktioner som resurshantering och portföljhantering är implementerade

–Anturas konsulter har varit viktiga i processen och vi har fått bra stöd, inte minst vad gäller anpassning och implementering av verktyget. Vi ser fram emot att arbeta vidare med Antura Projects och växa med verktyget, avslutarSusanne Kihlgren.

 

”Användandet av Antura Projects har gett oss större möjligheter till gemensam uppföljning och dialog för projektmedlemmar inom alla avdelningar. Det har skapat flera synergieffekter såsom en större samsyn på verksamheten.”

Susanne Kilgren, IT-chef, Informationssäkerhetschef, Familjebostäder

Familjebostäder bildades 1936 och är idag ett allmännyttigt bostadsbolag som ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB, som ägs av Stockholms stad. Kärnuppdraget utgörs av förvaltning och nyproduktion av bostäder och lokaler. Antalet anställda är omkring 280 personer som arbetar inom områden såsom teknik, miljö, förvaltning, kommunikation, ekonomi och IT.