Play-Icon

Granitor Systems får rätt stöd och kontroll över sina projekt med Antura Projects

Med Antura Projects ser man nu tydliga effektiviseringseffekter och har fått rätt kontroll och stöd till projekten.

Granitor Systems levererar resurseffektiviserande digitala lösningar för industrianläggningar, som i sin tur driver klimatomställningen. Kunderna finns inom energi, infrastruktur och industri och det som gör dem unika är deras projektförmåga med kunskap om allt från mekanik till system. Anledningen till att man implementerat Antura Projekts som projekt- och portföljverktyg (PPM), är att man ville flytta ut sin projektprocess från sitt gamla ledningssystem och få möjligheten att effektivare arbeta med olika projektmodeller som är anpassade för olika typer av projekt och branschkrav.  

−Med anpassade projektprocesser i Antura Projects för olika typer av projekt och olika branschkrav kan vi ge våra projektorganisationer rätt stöd – där de behöver det och när de behöver det, berättar Mårten Sjöwall, Director of Projects and Sales på Granitor Systems.

Andra viktiga områden för Granitor Systems är en effektiv dokumenthantering, att kunna följa progress på olika nivåer och att få tillgång till relevanta nyckeltal för uppföljning och analys. Det är också viktigt med hög grad av användarvänlighet så att projektledare och projektmedarbetare verkligen använder systemet.

− Vi valde Antura i huvudsak baserat på processtödet, deras erfarenhet och breda kundbas. Vi gjorde även en benchmarking bland kollegor i branschen och det visade sig då tydligt att Antura Projects var det verktyget som rekommenderades, berättar Mårten vidare.

Sedan Antura Projects implementerades och man har arbetat praktiskt med verktyget ett tag, har man märkt flera positiva effekter. Bland annat har det blivit enklare för projektledare och projektteam att följa olika projektmetoder samt samarbeta och dela information med olika intressenter. Det har även blivit enklare att skapa och presentera rapporter.   

−Vi är väldigt nöjda med verktyget. De funktioner som är viktigast för oss är dokumenthanteringen med möjligheten att skapa dokument med projektets metadata och att arbeta strukturerat genom alla faser i ett projekt. Vi växer succesivt med verktyget i takt med att vi startar nya projekt i det. Statusrapportering och riskhantering är något som vi just nu implementerar brett och räknar med att få en bättre portföljöverblick när det är klart, avslutar Mårten.

Idag har Granitor Systems drygt 300 användare och växer successivt med verktyget och tillsammans med Antura.

− Granitor Systems är ett väldigt spännande bolag som vi är glada över att få samarbeta med och vi är imponerade över de positiva effekter som man nu ser i verksamheten. Vi är säkra på att de har gjort ett bra val och att de kommer få ännu effektivare arbetssätt och struktur i sina projekt i takt med att de växer med verktyget och Antura, berättar Mattias Andersson, VD Antura.

Granitor Systems (tidigare Midroc Automation), är Norra Europas ledande leverantör av resurseffektiviserande system, där man levererar kompletta anläggningar inom industri, energi och infrastruktur. 

www.granitor.se