Play-Icon

Hyde Group väljer Antura Projects som projekt- och portföljverktyg

Hyde Group, ett av Englands ledande fastighetsbolag, ersätter Excel och andra verktyg med Antura Projects. Satsningen är en viktig del i deras arbete med att effektivisera, prioritera och följa upp sina förändringsprojekt.

Efter en konkurrensutsatt upphandling valde Hyde Group Anturas projekt- och portföljverktyg (PPM), Antura Projects och avtal tecknades i slutet av 2021. Beslutet att välja Antura Projects baserades bland annat på följande kriterier:

  • Projektverktyget skall kunna ersätta Excel och andra verktyg

  • Hantera projektportföljer för att kunna aggregera projektinformation, länka till strategier samt möjliggöra prioritering och simulering av portföljer 

  • Effektiv resurshantering, allt från kapacitetsplanering till tidsrapportering och uppföljning

  • Projektplanering, med stöd för olika projektmodeller samt möjlighet att följa upp kostnader och effekter

  • Integration med ekonomisystem och Jira

– Vi är stolta och glada att Hyde Group har valt Antura Projects som sitt PPM-system och vi ser fram emot ett långt samarbete. Att teckna avtal med Hyde som är ett av Englands ledande fastighetsbolag är ett viktigt steg för oss i vår fortsatta tillväxt och etablering inom offentlig sektor i UK, säger Timothy Bull, Antura Group Sales & Marketing Manager UK & Ireland.

Implementeringen av Antura Projects på Hyde Group har redan påbörjats och verktyget kommer att rullas ut till ca 100 användare initialt. Det finns även planer på att implementera fler av Antura Projects funktioner på sikt.

– Vi ska nu hjälpa Hyde att komma i gång med Antura Projects på bästa möjliga sätt. Vi hoppas snart kunna se att de mer effektivt kan hantera, prioritera och analysera utvecklingen av sina portföljer, säger Magnus Säfström, Projektledare & Verksamhetskonsult på Antura.

”Som en offentlig verksamhet måste vi noga överväga alla investeringar vi gör. Efter en omfattande marknadsanalys bestämde vi oss för att Antura var precis det verktyg vi letade efter. Andra PPM-system vi tittade på fokuserade mer på projektledningsdelen och inte den större bilden vi letade efter. Antura Projects flexibilitet innebär att vi kan hantera alla typer av projekt i verktyget, vilket sedan ger oss möjligheten att få en helhetsbild över alla förändringsprojekt i hela Hyde.”

Julie McCullie, PMO Manager på Hyde Group

Hyde Group äger och förvaltar ca 50 000 bostäder London, Kent, Surrey, Sussex, Hampshire, östra England och East Midlands. Detta innebär att över 100 000 invånare har en bostad till ett pris de har råd med, med långa hyreskontrakt som ger dem en chans till en förbättrad livssituation.