Play-Icon

Intrum Justitia väljer Antura Projects

Europas största kreditföretag väljer att implementera Antura Projects för sin projekt- och portföljhantering.

Ett urval av Intrum Justitias tjänster är kreditinformation där kreditupplysning och kreditbevakning ingår, fakturering, reskontraservice, påminnelser, factoring och inkasso. För att kunna möta omvärldens och kundernas krav bedriver man kontinuerligt en mängd utvecklingsprojekt. Även kundprojekt är en stor och viktig del av projektverksamheten.

Intrum Justitia eftersökte ett projektverktyg som kunde ge ett effektivt stöd till projektledarna och samtidigt stötta ledningens behov av att kunna överblicka och förvalta hela projektportföljen. Det var också viktigt att verktyget skulle stödja Intrum Justitias nyligen framtagna Project Governance Process på ett bra sätt. Även användarvänlighet och enkelhet vägde tungt då verksamheten är spridd över hela Europa och man måste kunna koordinera alla projektinitiativ inom gruppen.

Valet föll på Antura Projects som man bedömde kunna erbjuda den bästa funktionaliteten och användarvänligheten tillsammans med en attraktiv prisbild.

”Intrum Justitia är ett framgångsrikt företag som är ledande inom sin bransch. Vi är oerhört glada för att en så tung spelare på den globala kreditmarknaden valt Antura Projects. Vår satsning på bank-, finans- och försäkringsbranschen har verkligen fått ett genomslag under senaste året med nya kunder som Intrum Justitia, Skandia och Folksam.” säger Mattias Andersson, VD på Antura.

Lars Wollung, Chief Executive Officer på Intrum Justitia ringer i öppningsklockan på NASDAQ Stock Market.