Play-Icon

Antura Projects stöttar Nackas stadsbyggnadsprojekt

Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Nacka, en av Sveriges snabbast växande kommuner, hanterar sedan 2008 sina stadsbyggnadsprojekt i Antura Projects. 

De kommande 15 år förväntas befolkningen öka med 40 procent och mot bakgrund av det utgör nybyggnation en central fråga. Bara i Nacka stad förväntas 20 000 nya bostäder samt 15 000 arbetsplatser bli klara fram till 2030. 

Ett högt tryck inom stadsutvecklingen kräver ett kraftfullt och effektivt projektverktyg. Sedan 2008 har Nacka kommun arbetat med Antura Projects och från start har funktionen för tidrapportering, vilken fungerar som underlag för projektuppföljning såväl som att vara faktureringsgrundande, varit mycket viktig för samtliga medarbetare inom stadsbyggnadsprocessen. Rose-Marie Ringtorp, IT-controller vid Exploateringsenheten, Nacka kommun berättar:

–I Antura Projects hanterar vi bland annat infrastrukturprojekten upphöjning av Saltsjöbanan och Kvarnholmsförbindelsen, som syftar till att knyta samman Kvarnholmen och centrala Nacka.

Kvarnholmsförbindelsen är en förutsättning för den planerade utbyggnaden av Kvarnholmen. Detta är ett av Nackas största stadsbyggnadsprojekt, som då det är fullt utbyggt ska tillhandahålla bland annat 2 500 nya bostäder, 3 000 arbetsplatser och en grundskola för 700 elever.

Projektverktyget ett stöd för hela organisationen

I kommunens lokala centrum i Orminge, Saltsjöbaden, Älta, Ektorp och Fisksätra pågår många stadsbyggnadsprojekt om förtätning och utveckling. Ett stort antal projekt berör också förnyelsen av fritidshusområden i Nackas östra delar. Att Antura Projects är integrerat med kommunens projektmodell samt ekonomisystem underlättar för många parter såsom projektchefer, projektägare, resursägare, controllers och andra projektmedarbetare.

–Med Antura Projects kan vi arbeta systematiskt med våra många och långa stadsbyggnadsprojekt i olika projektfaser. Vi hanterar och prioriterar i vilken ordning projekt ska starta, planerar arbete och resurser samt tar ut ekonomiska rapporter för översikt per projekt och för olika projektportföljer. Tack vare integrationen mellan projektverktyg och ekonomisystem har Nacka ett bra stöd för uppföljning av resurs- och leverantörskostnader i projekten,säger Rose-Marie Ringtorp. 

Vidareutveckling samt införande av nya funktioner i Antura Projects planeras i framtiden, i syfte att ytterligare öka stödet till projektmedarbetare i Nacka kommun.

–Avsikten är att projektverktyget ska fungera som ett stöd och därmed förbättra vår verksamhet. Det är ett mångsidigt och kraftfullt system som har visat sig vara användbart för många parter i organisationen, säger Rose-Marie Ringtorp.

”Med Antura Projects kan vi arbeta systematiskt med våra många och långa stadsbyggnadsprojekt i olika projektfaser.”

Rose-Marie Ringtorp, IT-controller, Exploateringsenheten, Nacka kommun

Nacka är med 98 000 invånare Sveriges sjuttonde största kommun och utgörs av Sicklaön, Boo, Saltsjöbaden/Fisksätra samt Älta. Regionen växer kraftigt och år 2030 förväntas antalet invånare nå 140 000. Inom kommunen arbetar omkring 4 200 medarbetare inom områden såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, kultur, fritid och samhällsplanering.