Play-Icon

Nynas lyfter sin projektverksamhet med Antura Projects

Den globala oljekoncernen Nynas har valt att införa Antura Projects för sin projekt- och portföljhantering. Nynas har tidigare haft ett stort antal nischade system som inte samverkat på önskat sätt. Genom införandet av Antura Projects får man nu ett gemensamt system, vilket innebär ett stort lyft för Nynas projektverksamhet.

”Nynas driver ett antal s.k. engineering projects inom koncernen och vi behöver dels få bättre koll på vår projektportfölj och dessutom erbjuda våra projektledare ett bra projektverktyg för planering och uppföljning”, säger Rikard Thelander som är chef för chef för Project Engineering på Nynas.

”Jag ansvarade för en marknadsöversikt och utvärdering av marknadens ledande projektverktyg som kunde vara aktuella för Nynas. Från första början såg jag Antura Projects som det bästa alternativet för oss och jag blev mer övertygad desto mer jag fick se. Efter att ha kört Antura Projects som en pilot på Nynas under en period kan jag konstatera att systemet faktiskt är betydligt enklare att konfigurera och arbeta i än vad jag trodde och klart bättre än de verktyg vi använt tidigare. Vi tror starkt på Antura Projects som ett stöd till såväl ledning som projektledare”, fortsätter Rikard Thelander.

Nynas har en mogen och i vissa delar väl utvecklad projektkultur och de flesta projektledare är mycket seniora i sina roller. ”På Nynas driver man väldigt komplicerade, processtekniska investeringsprojekt och projektledare behöver ett kompetent och lättarbetat IT-stöd”, säger Patrik Strömbeck som är projektledare och kundansvarig på Antura. ”Exempelvis har vi för att underlätta månadsrapporteringen för projektledare och portföljansvarig, tillsammans med Nynas tagit fram automatiserade rapporter för detta. Avrapporteringen blir därmed en ”knapptryckning” numera, jämfört med åtskilliga timmar av sifferjagande som krävdes tidigare”, avslutar Patrik Strömbeck.”Efter att ha kört Antura Projects som en pilot på Nynas under en period kan jag konstatera att systemet faktiskt är betydligt enklare att konfigurera och arbeta i än vad jag trodde och klart bättre än de verktyg vi använt tidigare.”

Rikard Thelander, chef Project Engineering, Nynas

Oljekoncernen Nynas är världsledande inom utveckling och försäljning av oljebaserade produkter inom s.k. Napthenic (exempelvis oljekylning till transformatorer, gummiprodukter och smörjmedel) och Bitumen (exempelvis bindemedel till asfalt). Nynäs har 850 medarbetare, man tillverkar produkterna i 9 produktionsanläggningar i Europa, USA och Sydamerika och har försäljningskontor i 30 länder över hela världen. Nynäs omsätter 2 miljarder € och investerar årligen hundratals miljoner i sina anläggningar runt om i världen.