Play-Icon

Antura Projects det självklara stödet för projekt inom R&D

Outokumpu, en världsledande leverantör av rostfritt stål, har samlat alla projekt relaterade till R&D i Antura Projects. Resultatet? Smidigare samarbete, effektivare kunskapsutbyte och förbättrad kapacitetsplanering.

När den finska stålkoncernen Outokumpu beslutade att implementera ett gemensamt verktyg för projektverksamheten inom R&D, handlade behoven i huvudsak om effektivisering och harmonisering av arbetssätt och processer; att använda olika, delvis daterade verktyg försvårade samarbete och kunskapsöverföring mellan avdelningar. Genom att ersätta de befintliga systemen med Antura Projects hoppades man komma tillrätta med problematiken.

-Antura levererade ett stort antal funktioner, vilka uppfyllde våra behov. Dokumenthanteringen i Antura Projects var särskilt utmärkande, i jämförelse med andra system, säger Juho Talonen, Senior Manager Corporate R&D, Outokumpu.

Juho Talonen beskriver implementeringsprocessen som smidig och snabb. Den uppmärksammades också vid Anturadagen 2017, då Outokumpu erhöll utmärkelsen Best Implementation Award, Private Sector. Juryn var särskilt imponerad av hur väl nya arbetssätt och en gemensam terminologi etablerades inom organisationen under införandet.

I skrivande stund, ungefär ett år efter implementering, är Antura Projects det självklara verktyget för Outokumpu R&D.

-Att samla allt arbete relaterat till R&D i ett system har visat sig ge fler fördelar än väntat, såsom effektivare samarbete och informationsutbyte samt förbättrad allokering av resurser, säger Juho Talonen.

Antura Projects är nu etablerat i verksamheten och bolaget planerar att addera ytterligare funktioner, i nära samråd med Antura. Att leverantören agerar på återkoppling från kunderna och vidareutvecklar funktioner som efterfrågas, har värdesatts högt:

-Vi har fått ett bra stöd på vägen och upplever att Antura har lyssnat på våra idéer för den framtida utvecklingen av Antura Projects, sammanfattar Juho Talonen.

”Att samla allt arbete relaterat till R&D i ett system har visat sig ge fler fördelar än väntat, såsom effektivare samarbete och informationsutbyte samt förbättrad allokering av resurser.”

Juho Talonen, Senior Manager Corporate R&D, Outokumpu

Outokumpu är en global marknadsledare inom rostfritt stål med en årlig produktionskapacitet på drygt 3 miljoner ton. Outokumpus engagemang för miljömässig hållbarhet har uppmärksammats av ett flertal organisationer som verkar för ett ansvarsfullt företagande. Koncernen har omkring 10 000 anställda i fler än 30 länder och är listat på NASDAQ Helsingfors.