Play-Icon

PostNord-koncernen har tecknat avtal med Antura

PostNord AB publ. är moderbolag i den gemensamma koncern som är resultatet av samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. PostNord-koncernen har genomfört en upphandling av nytt projekt- och portföljhanteringsverktyg för hela koncernen och har tecknat avtal med Antura gällande införande av Antura Projects.

Bakgrund och behov

PostNord har ett behov av ett effektivt verktyg för prioritering, styrning och uppföljning av projekt, projektportföljer och program och beslutade därför att upphandla ett projekt- och portföljhanteringsverktyg. Målgrupp för projekt- och portföljhanteringsverktyget är projektchef, programchefer, projektledare, programkontor, portföljansvariga, management, projektdeltagare, referensgrupper, beställare, controllers och andra interna och externa intressenter. Ett övergripande effektmål för PostNord är att med hög kvalitet och optimering av resurser kunna genomföra förändringsaktiviteter så att de strategiska målen kan uppnås.

Följande effektmål har definierats:

  1. Verktyget ska ge stöd till verksamheten att styra förändringsarbetet.

  2. Ett effektivt verktyg leder till ökad processkvalitet jämfört med dagens situation.

  3. Effektivare verktyg för projektledare och controllers leder till ökad kvalitet på information och beslutsunderlag vilket ger möjlighet att prioritera rätt aktiviteter och fatta mer välinformerade beslut.

  4. Verktyget ska ge stöd till optimering av kritiska resurser.

  5. Verktyget minskar manuellt arbete till förmån för ökat analysarbete.

Valet föll på Antura Projects

PostNord beslutade att inleda ett samarbete med Antura i syfte att implementera Antura Projects som projekt- och portföljhanteringsverktyg för hela PostNord-koncernen.

Införandet pågick under hösten 2011.

”I slutändan stod valet mellan några leverantörer och avgörande blev då användarvänlighet, lättarbetat gränssnitt och hur Antura i samråd med kunderna utvecklar verktyget!”

Mattias Slotte, Head of Programme Management Office, PostNord

PostNord är resultatet av ett historiskt samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S som är två, i ett internationellt perspektiv, erkänt effektiva post- och logistikföretag. Koncernen har drygt 40 000 medarbetare, en omsättning på mer än 40 miljarder svenska kronor och förmedlar omkring 29 miljoner försändelser varje dag. Bolaget ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av svenska staten. PostNord har en unik infrastruktur för kommunikations- och logistiktjänster till, från och inom Norden. PostNord förmedlar varje arbetsdag cirka 29 miljoner försändelser med en kvalitet i världsklass. PostNord har 12 000 brevbärare i Sverige och 11 000 i Danmark. PostNord har cirka 4 400 paketutlämningsställen med generösa öppettider i Sverige, Danmark, Finland och Norge. PostNord har cirka 1 600 postombud i Sverige samt cirka 820 Posthuse, Postbutikker och butiker med postfunktion i Danmark