Play-Icon

Sandvik Coromant tar stöd av Antura Projects för bättre samordning av projektverksamheten

Tillverkningsindustrin är ständigt föränderlig och för Sandvik Coromant är det avgörande att ligga steget före. När nya innovationer utvecklas och projektverksamheten ställs på prov är Antura Projects det självklara stödet för samordning.  

Sandvik Coromant lanserar årligen 2 500 nya produkter samt bearbetningsmetoder och investerar dubbelt så mycket i forskning och utveckling som andra företag i branschen. Tillverkningsindustrin är ständigt föränderlig; forskning, kvalitetssäkring och utveckling av nya innovationer utgör därför en viktig del av bolagets verksamhet. Strävan efter att ligga i framkant gäller såväl produkter och lösningar som interna processer och arbetssätt. När då det befintliga systemet för projektrelaterad information, en egenutvecklad applikation i Lotus Notes, visade sig brista i flera avseenden låg beslutet att byta ut det nära till hands: 

–Inledningsvis fokuserade vi på att hitta ett verktyg med bra stöd för portfölj- och resursplanering men snart insåg vi att vi behövde ett projektledningssystem, berättar Per Gustafson, Process Manager, Sandvik Coromant. 

I egenskap av Process Managers säkerställer Per Gustafson och hans kollega Jonas Wiklund att arbetsprocesser följs och utvecklas kontinuerligt. Som konfigureringsansvariga tillser de även att ny teknik är anpassad till och stöttar verksamheten. I sökandet efter ett projektverktyg undersöktes initialt flera alternativ innan bolaget slutligen valde att gå vidare med Antura. Att Seco Tools, helägt dotterbolag till Sandvik, använde Antura Projects sedan tidigare, påverkade till viss del. Avgörande för beslutet var dock utvärderingen som Sandvik Coromant genomförde; en Proof-of-Concept under nästan ett års tid möjliggjorde tester av i princip alla funktioner i systemet.

–Antura Projects visade sig vara en mycket bra lösning. Systemet är förankrat i verkligheten och utvecklat av de som faktiskt driver projekten. I jämförelse upplevde vi att andra system var stora och oformliga, berättar Jonas Wiklund.

Förbättring en ständigt pågående process

Kort efter testperioden implementerades Antura Projects i full skala och idag används det av omkring 700 projektmedlemmar inom kunskapsprojekt och produktprojekt. Ambitionen är att växa ytterligare. Samordning är av stor vikt, då de olika projekten planeras och drivs från flera orter samt organisatoriska enheter. Effektiv dokumentation och kunskapsöverföring är också avgörande för att lyckas i projekten. Här ger projektverktyget ett bra stöd:

–I Antura Projects hänger allt ihop och användargränssnittet är lättarbetat, konstaterar Per Gustafson.

I och med införandet av Antura Projects kommer kapacitetsplaneringen och resursallokeringen underlättas avsevärt. Projektverksamheten blir mer effektiv, dock inte utan utmaningar; resurskonflikter förväntas uppstå, då planeringen för utvecklingsportföljen sträcker sig flera år framåt i tiden medan planerna för ett produktprojekt ibland bara omfattar några veckor i taget. Att då ifrågasätta och ibland även omvärdera såväl processflöden som funktionalitet kan vara avgörande för fortsatt framgång. Sandvik Coromant och Antura delar synen på förbättring som en ständigt pågående process; det handlar om att kunna koppla ihop nya utmaningar med rätt verktyg och lösningar. 

-Att alltid arbeta effektivt och transparent med planering och exekvering av projekt är en förutsättning för vår produktutveckling. Det är så vi kan säkra vår och våra kunders fortsatta framgång, säger Per Gustafson och Jonas Wiklund.

”Antura Projects visade sig vara en mycket bra lösning. Systemet är förankrat i verkligheten och utvecklat av de som faktiskt driver projekten. I jämförelse upplevde vi att andra system var stora och oformliga.”

Jonas Wiklund, Process Manager, Sandvik Coromant

Sandvik Coromant är en del av den globala Sandvikkoncernen och ledande inom verktyg för skärande bearbetning. Sandvik Coromant äger över 3 100 patent över hela världen, har fler än 7 900 anställda och finns i 150 länder. Huvudkontoret är beläget  i Sandviken.